Co to takiego?

Usługa HQA umożliwia realizację transmisji danych do 2Mbit/s w różnych technologiach
(Ethernet, SDH, FR), oraz dzierżawę łączy analogowych na odcinkach między lokalizacją
Klienta a najbliższym węzłem sieci Orange.


Usługa świadczona jest na podstawie Oferty Ramowej, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (DHRT.WORK.6082.9.2016.114 z dnia 23.06.2017 r.). Decyzja ta określa warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie.