Co to takiego?

Uzyskaj łatwy dostęp do abonentów w budynkach wielorodzinnych bez konieczności prowadzenia uzgodnień formalno-prawnych z zarządcami budynków.

Skorzystaj z dostępu do Lokalnej Pętli Światłowodowej (LPŚ) w ramach art. 139 Prawa Telekomunikacyjnego, na potrzeby świadczenia własnych usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu uzupełnisz bezinwestycyjnie zasięgi własnej sieci i skorzystasz ze stale rosnącego zasięgu sieci FTTH Orange Polska.

Uzyskaj informacje o naszej sieci

Sprawdź dokładne lokalizacje LPŚ korzystając z platformy ISI. Aby zalogować się do ISI wystarczy złożyć wniosek o uruchomienie konta dostępu*.

* Dostęp poprzez jednorazowe złożenie wniosku o uruchomienia konta dostępu do ISI. Zaznacz we wniosku „Zakres A, dostęp bezpłatny – kanał dostępu www – KPI oraz Informacje Ogólne BSA, LLU”.

Co zyskujesz?

 • Gotowa infrastruktura światłowodowa
  Przychody bez potrzeby inwestowania we własną infrastrukturę sieciową

 • Ogólnokrajowy zasięg
  Migrujesz do technologii światłowodowej tam gdzie masz sieci miedziane lub radiowe

 • Szybki start
  Pełne wsparcie od podpisania umowy do uruchomienia usługi

 • Elastyczne warianty korzystania z sieci FTTH
  Przyłącze abonenckie (LPŚ) zakończone gniazdkiem optycznym w lokalu abonenta

 • Gwarantowana jakość
  Zapewniamy utrzymanie sieci 24h/7 dni i krótkie czasy obsługi awarii

 • Dodatkowe przyłącza LPŚ
  Wybudujemy brakujące przyłącze w wybranym lokalu bądź budynku w ramach komercyjnej oferty na budowę LPŚ

LPŚ w budynkach wielorodzinnych

Sieć abonencka LPŚ

Wariant usługi, w którym doprowadzasz własną sieć dosyłową do budynku mieszkalnego bądź słupa kablowego w pobliżu OPP Orange Polska.
 • W naszej skrzynce, szafce w budynku lub na słupie kablowym instalujesz własną skrzynkę lub szafkę wraz ze splitterem optycznym.

 • Instalujesz kabel łącznikowy (multipatchcord) i łączysz go z naszą skrzynką lub szafką. Będzie on wykorzystywany do połączenia z poszczególnymi LPŚ Orange Polska z wybranymi lokalami lub budynkami.

Jak zamówić?

1

Skontaktuj się
z naszą sprzedażą
usług hurtowych

2

Zawieramy umowę
SOR, POPC i na 
dostęp do ISI

3

Podpisujemy porozumienie
na budowę
przyłącza LPŚ

4

Budujesz
punkt styku

Zobacz także:

SOR

Oferta i warunki dostępu telekomunikacyjnego do usług regulowanych

Dowiedz się więcej

Local Loop Unbundling (LLU)

Dostęp do naszej infrastruktury sieciowej na potrzeby kreowania Twoich usług

Dowiedz się więcej

ISI

Kanał elektronicznej obsługi zamówień dla usług regulowanych

Dowiedz się więcej

Słownik pojęć

FTTH

Fiber to the home – technologia wykorzystująca światłowód na całej długości od centrali do domu

LPŚ

Lokalna pętla światłowodowa – fragment połączenia światłowodowego w technologii FTTH obejmującego odcinek od Zakończenia Sieci do pierwszego ODF poprzedzającego zwielokratniające urządzenie pasywne (splitter optyczny). Zwana też Przyłączem Abonenckim

OPP

Optyczny punkt połączeniowy zrealizowany na poziomie splittera optycznego, który służy do podłączenia poszczególnych Lokalnych Pętli Światłowodowych (LPŚ)