Co to takiego?

Dostęp do naszych ogólnopolskich zasobów podbudowy słupowej umożliwia instalację i stworzenie własnej sieci, bez konieczności inwestowania w budowę nowych słupów czy kanalizacji kablowej.

Sam projektujesz przebieg trasy
Możesz samodzielnie zaprojektować przebieg trasy słupowej w wybranej lokalizacji i sprawdzić warunki techniczne korzystając z POKO. Bezpłatna platforma POKO umożliwia pełną obsługę procesu składania i obsługi zamówień w formie on-line – bez dokumentów papierowych i z wykorzystaniem podpisu elektronicznego do zawierania umów.

Projekt techniczny
Aby skorzystać z usługi Dostępu do słupów niezbędny jest projekt techniczny. Nie musisz jednak szukać projektantów, pośredniczyć w uzgodnieniach. Gdy zlecisz nam realizację, otrzymasz gotowy projekt do 15 dni roboczych od przekazania zamówienia.

Co zyskujesz?

 • Dostępność usługi w każdym zakątku kraju
  Dotrzesz z usługami do klientów również na terenach mniej zurbanizowanych

 • Instalacja kabli i osprzętu
  Podwiesisz nie tylko kable światłowodowe, ale również zainstalujesz złącza, mufy, splittery, stelaże zapasu kabla

 • Elastyczne warunki i szybka realizacja zamówień
  Elektroniczny kanał obsługi zamówień (POKO) i szybki dostęp do słupów to nasze atuty

 • Oszczędność czasu i kosztów
  Bez ponoszenia wysokich kosztów inwestycji, pozyskiwania zgód na budowę i prac ziemnych itp.

Skorzystaj z usługi również w ofercie regulowanej

Dostęp do słupów telekomunikacyjnych jest usługą regulowaną na mocy Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DHRT.WIT.6082.1.2017.97 z 11 września 2018 roku.

Zasady i warunki dostępu do słupów dla usług regulowanych zawarte są w Części VII SOR – Ofercie Ramowej, określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń hurtowego dostępu do:

 • sieci (IC), dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony (LLU)

 • łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych (BSA).

Jak zamówić?

1

Skontaktuj się z naszą
sprzedażą usług hurtowych
by podpisać Umowę Ramową

2

Zweryfikujemy warunki
techniczne na podstawie
Twojego zapytania

3

Na podstawie opracowanego
projektu technicznego
zawieramy Umowę szczegółową

4

Podwieszasz kable na słupach

5

Całość kończy formalny
odbiór wykonanych prac

Zobacz także:

Projekty techniczne

Zleć nam wykonanie projektu technicznego na infrastrukturę telekomunikacyjną

Dowiedz się więcej

POKO

Elektroniczny kanał obsługi zamówień hurtowych usług operatorskich

Dowiedz się więcej

Instalacja infrastruktury klienta

Postaw na wygodę i jakość! Zainstalujemy okablowanie w dowolnej infrastrukturze telekomunikacyjnej

Dowiedz się więcej