Co to takiego?

TTM to proces przygotowania i wdrożenia nowej oferty rynkowej, zgodnej z oczekiwaniami interesariuszy oraz wymogami prawa.

Proces został wdrożony na podstawie Porozumienia podpisanego 22 października 2009 r. z UKE, w sprawie wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji.

Dostarczamy innym Operatorom usługi i informacje na takich samych warunkach i w tej samej jakości, jakie stosujemy przy świadczeniu własnych usług.

Wniosek o rozpoczęcie procesu TTM
Jeśli chcesz złożyć wniosek o modyfikację lub uruchomienie nowej usługi, pobierz i wypełnij wniosek, a następnie odeślij go do nas.

Co zyskujesz?

  • Wiedzę o założeniach planowanych usług
    dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

  • Możliwość uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych

  • Informacje z odpowiednim wyprzedzeniem

  • Wpływ na kształt usługi