Co to takiego?

Chcesz świadczyć swoim abonentom cały katalog własnych usług szerokopasmowych na naszej sieci?

Dzięki usłudze LLU zyskasz światłowodowy dostęp do lokalnej pętli światłowodowej (LPŚ) lub miedziany dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LPA). LLU to przychody bez potrzeby inwestowania we własną infrastrukturę sieciową.

Usługa LLU w zakresie dostępu światłowodowego dostępna jest na obszarze regulowanym (z wyłączeniem 51 gmin).

Uzyskaj informacje o naszej sieci

Sprawdź dokładne lokalizacje LPŚ korzystając z platformy ISI. Aby zalogować się do ISI wystarczy złożyć wniosek o uruchomienie konta dostępu*.

* Dostęp poprzez jednorazowe złożenie wniosku o uruchomienia konta dostępu do ISI. Zaznacz we wniosku „Zakres A, dostęp bezpłatny – kanał dostępu www – KPI oraz Informacje Ogólne BSA, LLU”.

Co zyskujesz?

 • Gotowa infrastruktura światłowodowa
  Przychody bez potrzeby inwestowania we własną infrastrukturę sieciową

 • Szybki start
  Pełne wsparcie od podpisania umowy do uruchomienia usługi

 • Elastyczne warianty korzystania z sieci FTTH
  Sieć dosyłowa i/lub przyłącze abonenckie (LPŚ)

 • Gwarantowana jakość
  Zapewniamy utrzymanie sieci 24h/7 dni i krótkie czasy obsługi awarii

 • Dodatkowe przyłącza LPŚ
  Wybudujemy brakujące przyłącze w wybranym lokalu bądź budynku w ramach komercyjnej oferty na budowę LPŚ

Jak zamówić?

1

Skontaktuj się
z naszą sprzedażą
usług hurtowych

2

Zawieramy umowę
SOR, POPC i na dostęp do ISI

3

Podpisujemy
porozumienie na budowę
przyłącza LPŚ

4

Budujesz punkt styku

Zobacz także:

Oferta ramowa na BSA i LLU (FTTH, Cu)

Oferta ramowa na usługi BSA i LLU w technologii światłowodowej i miedzianej

Dowiedz się więcej

LPŚ w budynkach wielorodzinnych

Dostęp do Lokalnej Pętli Światłowodowej (LPŚ) w ramach art. 139 PT

Dowiedz się więcej

ISI

Kanał elektronicznej obsługi zamówień dla usług regulowanych

Dowiedz się więcej

Słownik pojęć

FTTH

Fiber to the home – technologia wykorzystująca światłowód na całej długości od centrali do domu.

LPŚ

Lokalna pętla światłowodowa – fragment połączenia światłowodowego w technologii FTTH obejmującego odcinek od Zakończenia Sieci do pierwszego ODF poprzedzającego zwielokratniające urządzenie pasywne (splitter optyczny). Zwana też Przyłączem Abonenckim

Kolokacja / Telehousing

Usługi umożliwiające m.in. korzystanie z przestrzeni w obiektach Orange Polska na potrzeby instalacji urządzeń lub umożliwiające łączenie sieci

OPP

Optyczny punkt połączeniowy zrealizowany na poziomie splittera optycznego, który służy do podłączenia poszczególnych Lokalnych Pętli Światłowodowych (LPŚ)

Backhaul (dosył)

Korzystanie z ciemnego włókna światłowodowego na ciągłym odcinku o określonej długości optycznej, zestawionego pomiędzy punktami umożliwiającymi przełączanie włókien światłowodowych