Co to takiego?

Interfejs System Informatycznego (ISI) – to elektroniczny kanał obsługi zamówień usług regulowanych.

Platforma ISI umożliwia składanie zamówień na usługi BSA, LLU, WLR, Zakańczania połączeń głosowych w sieci stacjonarnej.

ISI umożliwia również weryfikację wariantów technicznych, a także dostęp do Informacji Ogólnych i wskaźników KPI.

Warianty dostępu

  • WWW
    Dostęp poprzez portal WWW, preferowany dla Usług infrastrukturalnych lub dla małej liczby usług.

  • EKWD
    Bezpośrednia komunikacja pomiędzy systemami Orange a Operatorami z wykorzystaniem plików xml, przesyłanych przez Webservice. Wariant preferowany dla Hurtowych usług abonenckich.

Częste pytania

Brak dostępu do aplikacji ISI możesz zgłosić:1. Telefonicznie:
800 14 00 20
800 15 68 68
Zgłoszenie telefoniczne należy potwierdzić w ciągu 1 godziny, wysyłając e-mail na adres: AwarieISI@orange.com
W wiadomości e-mail wpisz następujące informacje:
Temat: [Nazwa Operatora_Awaria ISI_numer zgłoszenia otrzymany od konsultanta telefonicznego]
Treść: [potwierdzenie wystąpienia problemu oraz dokładny opis sytuacji].

2. E-mailem przesłanym na adres:
AwarieISI@orange.com
W takim przypadku w wiadomości e-mail wpisz następujące informacje:
Temat: [Nazwa Operatora_Awaria ISI]
Treść: [Imię, Nazwisko osoby zgłaszającej, numer telefonu do kontaktu, adres mailowy do kontaktu, dokładny opis sytuacji].