Konsultacje

Zapoznaj się z konsultowanymi modelami wymiany danych MWDP i MWDK, które będą stosowane do ofert ramowych dla usług oferowanych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

Raporty

Uzyskaj dostęp do ISI i zapoznaj się z potwierdzoną i ustaloną z UKE listą obowiązujących wskaźników KPI.

Potwierdzona i ustalona z UKE lista obowiązujących wskaźników KPI, została wypracowana wspólnie przez niezależną firmę konsultingową i uczestników rynku. System uwzględnia wszystkie Oferty Regulowane, w podziale na poszczególne grupy usług.

Zobacz także:

Oferta ramowa na BSA i LLU (FTTH, Cu)

Oferta ramowa na usługi BSA i LLU w technologii światłowodowej i miedzianej

Dowiedz się więcej

Wdrożenia TTM

Proces przygotowania i wdrożenia nowej oferty rynkowej

Dowiedz się więcej

SOR

Oferta i warunki dostępu telekomunikacyjnego do usług regulowanych

Dowiedz się więcej

Słownik pojęć

MWDP

Model Wymiany Danych Procesy to dokument szczegółowo opisujący procesy dostarczania i obsługi usług hurtowych.

MWDK

Model Wymiany Danych Komunikaty to dokument, który opisuje fizyczny model danych i komunikację wg modelu logicznego opisanego w dokumencie MWDP.