Platforma TPIX umożliwia wymianę ruchu internetowego (open peering) między jej uczestnikami, a poprzez dodatkowy VLAN na tym samym porcie, zapewnia także dostęp do wielu innych platform i usług Orange Polska.

Skorzystanie z większości usług wymaga posiadania własnego numeru ASN – połączenia z protokołem BGP.

Platforma podzielona jest na dwa obszary:
szkieletowy i dostępowy.

Szkielet platformy zbudowany jest w sposób redundantny, co gwarantuje bezpieczeństwo i zachowanie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych. W jego skład wchodzą:

  • 2 route-serwery z możliwością zestawienia równoległych sesji BGP do każdego z nich,

  • 4 routery szkieletowe Juniper MX10008 z instancją VLAN open peering oraz usługą Internet.optimum.

Część dostępowa zlokalizowana jest w obiektach zapewniających wygodny dostęp i najwyższy standard bezpieczeństwa:

  • Warszawa – Orange Polska, ul. Kazimierzowska 53/55

  • Warszawa – LIM, Al. Jerozolimskie 65/79

  • Katowice – 4DC, ul. Adamskiego 7

Architektura TPIX


Uczestnicy open peeringu i klienci usług na platformie TPIX mogą być dołączeni za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci dostępowej Orange w technologiach Metro Ethernet, Carrier Ethernet i DWDM oraz za pośrednictwem włókien światłowodowych.


Porty dostępowe 1, 10, 40 lub 100 GbE pozwalają na podłączenie i korzystanie z platformy TPIX w sposób najbardziej odpowiadający bieżącym potrzebom. Operatorzy zainteresowani portami TPIX mogą również skorzystać z kabli innych operatorów, terminowanych w obiektach Orange, LIM Center i 4DC oraz z ich sieci WDM.

Zobacz więcej

Dołącz do TPIX

Zobacz w jaki sposób
uzyskać dostęp
do platformy TPIX

Więcej

Konfiguracja usług

Sprawdź informacje
niezbędne do 
prawidłowej konfiguracji
usług

Więcej

Looking Glass TPIX

Sprawdź widoczność
swoich prefiksów
na route serwerach
open peering

Więcej

Looking Glass TPNET

Sprawdź widoczność
swoich prefiksów
z poziomu AS5617

Więcej

Looking Glass Internet.optimum

Sprawdź widoczność
swoich prefiksów
z poziomu AS29535

Więcej