Konfiguracja usług

Sprawdź informacje niezbędne do prawidłowej konfiguracji usług dostępnych na platformie TPIX.

Open peering

Adresy IP route serwerów:
RS1 IPv4 195.149.232.1 AS29535
RS2 IPv4 195.149.233.1 AS29535
RS1 IPv6 2001:7f8:27::2:9535:1 AS29535
RS2 IPv6 2001:7f8:27::2:9535:2 AS29535

AS29535 jest używany przez route serwery jedynie do nawiązania sesji BGP i jest usuwany ze ścieżek BGP rozgłaszanych uczestnikom Open peering.

Community usługi Open peering obsługiwane przez route serwery:
0:peer – nie rozgłaszaj do danego peer’a
29535:0:peer – nie rozgłaszaj do danego peer’a (large community)
29535:peer – rozgłaszaj do danego peer’a
29535:1:peer – rozgłaszaj do danego peer’a (large community)
0:29535 – nie rozgłaszaj do nikogo
29535:0:0 – nie rozgłaszaj do nikogo (large community)
29535:29535 – rozgłaszaj do wszystkich (domyślne)
0:65001 – nie rozgłaszaj do GGC

29535:997 – blackholing dla pojedynczych IP /32
65050:190 – ustawia localpref=190 (domyślny localpref=200) na styku Open peering – Internet.optimum

Lista prefiksów osiągalnych w open peering TPIX

Stan na 2023-10-11

Sprawdź

Prefiksy operatorów uczestniczących w open peeringu

Rekordy zgłoszone przez operatorów posiadających sesje BGP z route serwerami open peering

Sprawdź

Looking Glass platformy TPIX

Pokazuje trasy dostępne przez Open peering TPIX ale również trasy przez Tier-1 lub inne IX, o ile dane prefixy nie są dostępne w Open peering TPIX

Sprawdź

Private peering

Zestawienie bezpośredniej wymiany ruchu z dostawcami treści obecnymi na platformie TPIX pozwala znacząco zwiększyć ruch w open peeringu, oraz poprawić jakość i zmniejszyć koszty zakupu usług tranzytowych. Bliskość źródeł treści i możliwość z nich skorzystania ma także olbrzymie znaczenie dla użytkownika końcowego.

Stale powiększamy liczbę i jakość źródeł w ramach platformy TPIX. Część z nich nie wykorzystuje połączeń do RS (Route Server) TPIX, przez co ich ruch nie pojawia się automatycznie na Twoim połączeniu z open peering TPIX.

Aby wymienić ruch z danym dostawcą treści konieczne jest zestawienie z nim prywatnej sesji BGP, zgodnie z jego polityką peeringową. Sesje zestawiamy na bazie tego samego VLAN open peering, na którym – jako uczestnik TPIX – masz sesję BGP z Route Serverami TPIX i wymieniasz ruch z typowymi uczestnikami TPIX.

Jak zestawić private peering?

  • Poprawnie zarejestruj lub zweryfikuj opis swojej sieci (ASN) w Peering DB.

  • Stwórz lub zweryfikuj rekord route w Bazie RIPE tak, aby połączyć swoje prefiksy ze swoim ASN.

  • Stwórz lub zweryfikuj rekord AS-SET w bazie RIPE tak, aby wymienić wszystkie ASN, których prefiksy chcesz rozgłaszać.

  • Przygotuj swój ASN i adresy IPv4 na styku z TPIX, które wyślesz do peering partnera, aby wiedział z kim ma nawiązać sesję BGP.

  • Wyślij mail używając wymienionych poniżej adresów właściwych dla danego dostawcy (dla Microsoft przez konto Azure), podając wszystkie informacje z punktów powyżej i prosząc o nawiązanie sesji peeringowej w TPIX (ASN 29535).

Internet.optimum

Internet.optimum AS29535 to usługa tranzytu Tier-2 mająca jako źródła ruchu Telię AS1299, Open Transit AS5511, Hurricane Electric AS6939, GTT, AMS-IX, DE-CIX, TPIX, PLIX.

AS29535 posiada również bezpośredni styk z AS5617. Wolumen ruchu w kierunku AS5617 jest w usłudze Internet.optimum limitowany do 30% zamówionego pasma.

Community usługi Internet.optimum:

Telia – AS1299
29535:1100 – do not advertise to AS1299
29535:1101 – prepend 1x
29535:1102 – prepend 2x
29535:1103 – prepend 3x
OTI – AS5511
29535:1200 – do not advertise to AS5511
29535:1201 – prepend 1x
29535:1202 – prepend 2x
29535:1203 – prepend 3x
Hurricane Electric – AS6939
29535:4510 – do not advertise to AS6939
29535:4511 – prepend 1x
29535:4512 – prepend 2x
29535:4513 – prepend 3x
GTT – AS3257
29535:4530 – do not advertise to AS3257
29535:4531 – prepend 1x
29535:4532 – prepend 2x
29535:4533 – prepend 3x
DE-CIX
29535:4100 – do not advertise to DE-CIX
29535:4101 – prepend 1x
29535:4102 – prepend 2x
29535:4103 – prepend 3x
AMS-IX
29535:4200 – do not advertise to AMS-IX
29535:4201 – prepend 1x
29535:4202 – prepend 2x
29535:4203 – prepend 3x
PLIX
29535:4300 – do not advertise to PLIX
29535:4301 – prepend 1x
29535:4302 – prepend 2x
29535:4303 – prepend 3x
THINX
29535:4400 – do not advertise to THINX
29535:4401 – prepend 1x
29535:4402 – prepend 2x
29535:4403 – prepend 3x
TPIX
29535:4900 – do not advertise to TPIX
29535:4901 – prepend 1x
29535:4902 – prepend 2x
29535:4903 – prepend 3x

29535:997 – blackholing dla pojedynczych IP /32
29535:9190 – ustawia localpref=190 (domyślny localpref=200)

Lista klientów Internet.optimum

AS29535:as-mix2

Sprawdź

Looking Glass AS29535

Pokazuje trasy dostępne przez Open peering TPIX ale również trasy przez Tier-1 lub inne IX, o ile dane prefixy nie są dostępne w Open peering TPIX

Sprawdź

Internet.world/TPNET

Internet.world AS5617 to usługa tranzytu Tier-2 mająca jako źródła ruchu Telię AS1299, Open Transit AS5511.

Zapewnia bezpośredni peering z AS5617, ale z limitowanym do 50% pasmem ruchu w kierunku tego ASN.

Dla uzyskania większych limitów pasma dedykowane są usługi peeringu z TPNET o innym modelu cenowym lecz o tych samych community, looking glass itd.

Community usługi Internet.world/TPNET:

Telia – AS1299
5617:1100 – do not advertise to AS1299
5617:1101 – prepend 1x
5617:1102 – prepend 2x
5617:1103 – prepend 3x

5617:997 – blackholing dla pojedynczych IP /32

OTI – AS5511
5617:1200 – do not advertise to AS5511
5617:1201 – prepend 1x
5617:1202 – prepend 2x
5617:1203 – prepend 3x

Lista klientów Internet.world/TPNET

Lista klientów usługi Internet.world oraz klientów usługi peering z TPNET z dostępem do tras zagranicznych

Sprawdź

Lista klientów Internet.world/TPNET

Lista klientów usługi peering z TPNET bez dostępu do tras zagranicznych

Sprawdź

Looking Glass AS5617

Pokazuje trasy dostępne w AS5617

Sprawdź

Multicast

Dostęp do dostawców pakietów telewizyjnych – SGT, Evio i Korbank. Przy wykorzystaniu Multicastu można zasilić własną usługę telewizyjną dla odbiorców końcowych.

Połączenia do Korbanku realizujemy bezpośrednim VLANem w dowolnej technologii dostępowej.

Połączenia do Evio i SGT realizujemy VLANem w dowolnej technologii dostępowej z dowolnego miejsca w kraju.

VLANy są zakończone na routerze TPIX w Warszawie z protokołem PIM.

Szczegóły realizacji połączenia do PIM:
Sesja BPG na prywatnych numerach AS jako protokół routingu
Adresacja Set-Top-Box przydzielana przez dostawcę treści (Evio, SGT)