Dostęp do platformy TPIX można zrealizować na wiele sposobów. Wybór zależy przede wszystkim od Twoich potrzeb, możliwości, zasobów i lokalizacji.

W jaki sposób uzyskać dostęp do platformy TPIX:

 • poprzez bezpośrednie podłączenie do urządzeń dostępowych platformy,

 • dedykowany VLAN Ethernet za pośrednictwem usług Metro Ethernet i Carrier Ethernet świadczonych w Twoim lokalu lub na obiektach Orange Polska,

 • za pośrednictwem usług opartych na kanałach DWDM świadczonych w Twoim lokalu lub na obiektach Orange Polska.

Fizyczne połączenie

Fizyczne połączenie do urządzeń dostępowych platformy TPIX

Główne przełączniki dostępowe umieszczone są w Warszawie:

 • w budynku Orange Polska przy ul. Kazimierzowskiej 53/55,

 • w budynku LIM w Al. Jerozolimskich 65/79.

Dodatkowy węzeł, przeznaczony głównie dla usługi Internet.optimum (MIX2), znajduje się w Katowicach, w budynku Orange Polska, przy ul. Francuskiej 101.

Porty i pasmo

Standardowo oferujemy porty Ethernet 1, 10 i 100 Gb/s oraz wielokrotności w agregowanych logicznych interfejsach. Zamawiających najwyższe przepływności podłączamy bezpośrednio do urządzeń szkieletowych.

Bezpośrednie połączenie do urządzeń dostępowych to nielimitowane pasmo do usługi open peering platformy TPIX.

Instalacja urządzeń i kabli

Dostęp do usług Orange Polska można uzyskać poprzez instalację w naszych budynkach własnych urządzeń lub wprowadzając własne kable światłowodowe.

 • budynki Orange Polska – na zasadach i zgodnie z ofertą usługi Telehousing,

 • budynek LIM (Warszawa) – za wprowadzenie kabli i instalacje urządzeń odpowiadają administratorzy LIM i zlokalizowani tam operatorzy,

 • największe DC w kraju – znajdują się w nich nasze urządzenia, do których wystarczy doprowadzić wewnętrzne światłowody, aby zrealizować usługę w naszej sieci.

Połączenia pomiędzy LIM i budynkami Orange Polska można bez problemu zrealizować korzystając z zasobów naszej infrastruktury.

Sieć Orange Polska

Dostęp za pomocą sieci Orange Polska do Twojego lokalu

Jeżeli nie masz dostępu do naszych obiektów w Warszawie i Katowicach, możesz skorzystać z ogólnopolskiej sieci dostępowej Orange Polska.

Nasze usługi dostępowe oparte są na technologiach:

 • Metro Ethernet

 • Carrier Ethernet

 • DWDM

Możemy je dostarczyć do dowolnego miejsca na terenie kraju, pod warunkiem, że jest tam infrastruktura światłowodowa. W przypadku jej braku, możesz nam zlecić wybudowanie potrzebnego odcinka.

Sieć dostępowa może być wykorzystywana dla wszystkich usług Orange Polska. Kanały VLAN mogą być prowadzone zarówno do platformy TPIX, do usług sieci TPNET i do dowolnego innego miejsca oraz klienta połączonego z naszą siecią. W ten sposób można zbudować uniwersalną i efektywną kosztowo sieć przenoszącą wszelkie usługi.

Sieć Metro Ethernet jest redundantna – dewastacje i prace planowe na szkieletowych kablach optycznych nie mają wpływu na ruch klientów.

Usługi oparte na Carrier Ethernet i DWDM mogą być konfigurowane z drogami protekcyjnymi – zależnie od potrzeb.

Zasoby własne

Dostęp zasobami własnymi

Dostęp do platformy TPIX możliwy jest także dzięki instalacji w obiektach telehousingowych Orange Polska własnych szaf kablowych z urządzeniami lub umieszczenia swoich urządzeń w naszych szafach.

Po sprawdzeniu warunków technicznych praktycznie każdy obiekt techniczny Orange Polska może być wykorzystany do wprowadzenia kabli innych operatorów.

Lokalizacje obiektów telehousingowych oraz informacje o zasadach współpracy dostępne są na stronie usługi Telehousing.