Zapytaj doradcę:

 • Szczegóły i zasady korzystania z usług
  i dołączenia do platformy TPIX

 • Operatorskie usługi Transmisji danych
  i Dostępu do internetu

 • Bieżące sprawy związane z obsługą
  TPIX

 • Warunki korzystania z naszych
  obiektów dla wprowadzenia swojego
  kabla, switcha

Infolinia dla operatorów

(przedsiębiorców telekomunikacyjnych)

Nasi doradcy są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 • Zgłoszenia awarii – całodobowo 24/7/365

19 333

Jak dołączyć do TPIX?

1

Skontaktuj się z naszą sprzedażą usług hurtowych

2

Zweryfikujemy warunki techniczne

3

Otrzymasz ofertę

4

Przekazujemy podpisu ramową umowę DATA Na bazie tej jednej umowy otrzymasz Multiport Ethernet pozwalający zamawiać dodatkowe usługi DATA i Internet

5

Na koniec podpisujesz umowę szczegółowa na wybraną usługę Rodzaje opłat występujących w ofercie: opłaty aktywacyjne, opłaty abonamentowe, opłata za dodatkowe usługi płatne uruchomione na porcie (np. dostęp do internetu)

Częste pytania

Współpraca Obsługa Oferta Dokumenty Opłaty Reklamacje

Dostęp to TPIX można uzyskać na 4 sposoby:

 1. zainstaluj swoje urządzenia lub tylko doprowadź i zakończ swój kabel w wybranym obiekcie Orange, w którym znajdują się urządzenia TPIX zapewniające bezpośredni dostęp do platformy (przy ulicy Kazimierzowska 53/55 Warszawie);
 2. zainstaluj swoje urządzenia lub tylko doprowadź i zakończ swój kabel w wybranym obiekcie Orange, w którym znajduje się węzeł sieci Ethernet;
 3. wykorzystaj wykupiony już wcześniej w Orange port usługi ME lub CE w ramach wolnego pasma na nim.;
 4. podłącz się do switcha platformy TPIX w budynku LIM Center Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie korzystając z infrastruktury w tym budynku.

Wprowadzenie kabli do obiektów Orange oraz instalacja w tych obiektach urządzeń zostały opisane w ofercie Telehousing. Lista obiektów Orange w całym kraju, w których zlokalizowane są węzły Ethernet dostępna jest w zakładce „Dołącz do TPIX”.

Złóż w formie pisemnej podpisane zamówienie i dołącz do niego następujące dokumenty:

 • kopię zezwolenia telekomunikacyjnego lub zaświadczenie o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa UKE;
 • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez upoważnioną osobę) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; oryginał lub potwierdzona kopia powinny zostać wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed dniem złożenia zamówienia;
 • pełnomocnictwo, jeśli osoba składająca zamówienie nie jest formalnie uprawniona do składania oświadczenia woli w Twoim imieniu.
Jeśli korzystasz z usługi Data w ramach sieci ME lub CE zamów w ramach tej umowy kanały do usługi open peering TPIX lub prywatne kanały VLAN do portów operatorów podłączonych do TPIX.

Podpisane zamówienie wyślij na adres:
Orange Polska (OPL), Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami, Obsługa Posprzedażowa
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160
Jeśli korzystasz z usługi DATA OPL, zamów usługę za pośrednictwem swojego opiekuna handlowego.