Open peering

Platforma wymiany ruchu internetowego (Internet exchange point) TPIX, to wygodne połączenie ze wszystkimi znaczącymi operatorami w Polsce oraz źródłami ruchu (m.in. Google, Netfix, TVP i player.pl).

Oprócz bezpłatnego peeringu pomiędzy operatorami podłączonymi bezpośrednio do platformy, TPIX umożliwia także skorzystanie z wielu innych usług, realizowanych jako dodatkowy VLAN na tym samym porcie.

VLAN dostarczamy też do dowolnych lokalizacji w Polsce na bazie usług Transmisji danych Orange Polska (port Ethernet).

Dlaczego TPIX?

 • Jakość i ruch open peering w cenie portu
  VLAN bez limitu pasma na porcie i w usługach transmisji danych

 • Największy zasięg
  Połączenie do usług TPIX z dowolnego miejsca w Polsce

 • Dostęp na portach 1, 10, 40 lub 100 GbE
  Każdy z portów umożliwia dostęp do open peeringu i innych usług w ramach dedykowanych VLAN

 • Wysoka jakość udostępnianej infrastruktury i usług
  Niezawodność i przepustowość na sprzęcie od najlepszych dostawców

 • Dostęp do źródeł treści
  Stale rosnąca grupa podłączonych dostawców treści

Korzystając z TPIX otrzymasz dostęp do obecnych na platformie zasobów:

 • open peeringu do wymiany ruchu z ogromną bazą uczestników, wśród nich ruch wielu znaczących dostawców treści (CSP),

 • VLAN z Multicast TV,

 • peeringu z TPNET,

 • NNI do innych operatorów,

 • usług Orange Polska.

Inne usługi dostępne w TPIX

Internet.optimum

Optymalny mix źródeł ruchu OTI, TELIA, Hurricane Electric, GTT, TPNET (AS 5617), AMS-IX, DE-CIX, TPIX, PLIX, Thinx, CDN. Dowiedz się więcej


Internet.world

Dostęp do pełnych zasobów światowego internetu oparty na tranzycie ruchu przez sieć TPNET (AS 5617) oraz na dwóch Tier-1 (OTI, TELIA). Dowiedz się więcej


Internet.tranzyt

Bezpośredni dostęp do dostawców Tier-1 (TELIA, TATA) i pełnej tablicy prefiksów internetowych. Dowiedz się więcej


Internet.access

Dostęp do wszystkich zasobów internetu światowego, lokalnych źródeł treści oraz AS 5617 (Orange) z adresacją IPv4/IPv6 Orange Polska. Dowiedz się więcej


Internet.tpnet

Peering z siecią TPNET (AS 5617). Dowiedz się więcej


Możliwość rozliczania usług algorytmem 95 percentyla.

VLAN Premium content

Lokalne źródła m.in.: Google (YouTube), Netflix, Polkomtel (iPla), TVP (sport.tvp.pl), Atende (player.pl), Cyfrowy Polsat, Orange CDN (wp.tv, TV Republika). Dowiedz się więcej

VLAN Multicast

Kanał VLAN łączący z PIM Routerem dostawców pakietów telewizyjnych SGT, Evio oraz do portu Korbank. Dowiedz się więcej

Dostęp do chmury

Dedykowany VLAN do dostawców chmur zestawiany za pośrednictwem styku z naszym partnerem – firmą TELIA. Połączenie do dowolnego POP Europa/USA/Azja. Dowiedz się więcej

Połączenia pomiędzy różnymi operatorami dla wzajemnej wymiany usług.

Dostęp, poprzez platformę POKO, do statystyk pozwalających na diagnozowanie problemów i analizę stanu usługi, np. szacowanie stopnia wykorzystania pasma lub planowanie rozwoju sieci.

Ochrona Anty DDoS usług tranzytowych

Do wyboru 5 opcji zgodnie z własnymi potrzebami i specyfiką – od Blackholing po ochronę Arbor. Dowiedz się więcej

Dzięki możliwości tworzenia na jednym porcie kilku VLAN z tą samą usługą, każdy z uczestników może udostępnić swoim klientom bezpośredni dostęp do wszystkich usług TPIX.

Jak zamówić?

1

Skontaktuj się z naszą sprzedażą usług hurtowych

2

Zweryfikujemy warunki techniczne

3

Otrzymasz ofertę

4

Przekazujemy do podpisu ramową umowę DATA Na bazie tej jednej umowy otrzymasz Multiport Ethernet pozwalający zamawiać dodatkowe usługi DATA i Internet

5

Na koniec podpisujesz umowę szczegółową na wybraną usługę Rodzaje opłat występujących w ofercie: opłaty aktywacyjne, opłaty abonamentowe, opłata za dodatkowe usługi płatne uruchomione na porcie (np. dostęp do internetu)

Często zadawane pytania

Współpraca Obsługa Oferta Dokumenty Opłaty Reklamacje

Dostęp to TPIX można uzyskać na 4 sposoby:

 1. zainstaluj swoje urządzenia lub tylko doprowadź i zakończ swój kabel w wybranym obiekcie Orange, w którym znajdują się urządzenia TPIX zapewniające bezpośredni dostęp do platformy (przy ulicy Kazimierzowska 53/55 Warszawie);
 2. zainstaluj swoje urządzenia lub tylko doprowadź i zakończ swój kabel w wybranym obiekcie Orange, w którym znajduje się węzeł sieci Ethernet;
 3. wykorzystaj wykupiony już wcześniej w Orange port usługi ME lub CE w ramach wolnego pasma na nim.;
 4. podłącz się do switcha platformy TPIX w budynku LIM Center Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie korzystając z infrastruktury w tym budynku.

Wprowadzenie kabli do obiektów Orange oraz instalacja w tych obiektach urządzeń zostały opisane w ofercie Telehousing. Lista obiektów Orange w całym kraju, w których zlokalizowane są węzły Ethernet dostępna jest w zakładce „Dołącz do TPIX”.

Złóż w formie pisemnej podpisane zamówienie i dołącz do niego następujące dokumenty:

 • kopię zezwolenia telekomunikacyjnego lub zaświadczenie o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa UKE;
 • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez upoważnioną osobę) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; oryginał lub potwierdzona kopia powinny zostać wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed dniem złożenia zamówienia;
 • pełnomocnictwo, jeśli osoba składająca zamówienie nie jest formalnie uprawniona do składania oświadczenia woli w Twoim imieniu.
Jeśli korzystasz z usługi Data w ramach sieci ME lub CE zamów w ramach tej umowy kanały do usługi open peering TPIX lub prywatne kanały VLAN do portów operatorów podłączonych do TPIX.

Podpisane zamówienie wyślij na adres:
Orange Polska (OPL), Zarządzanie Relacjami z Klientami Operatorami, Obsługa Posprzedażowa
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160
Jeśli korzystasz z usługi DATA OPL, zamów usługę za pośrednictwem swojego opiekuna handlowego.