Lepsza obsługa Twoich klientów

API to standard komunikacji systemów informatycznych do wymiany informacji w procesach dostarczania i utrzymania złożonych usług telekomunikacyjnych.

Nasze oprogramowanie powstało zarówno z myślą o usprawnieniu współpracy międzyoperatorskiej, jak również o poprawie doświadczeń klientów końcowych. Dzięki funkcjonalnościom takim jak zdalna aktywacja urządzeń, statusowanie prac technika, udostępnianie jego lokalizacji w drodze na wizytę, czy bezpośrednia komunikacja technik-abonent, rozwiązanie to wpływa bezpośrednio na poprawę jakości obsługi klienta końcowego.

API FTTH Orange jest zgodne z międzynarodowym standardem TM Forum i obsługuje najszerszy na rynku zakres procesów dostarczania i utrzymania usług. Umożliwia tworzenie we własnym zakresie rozwiązań dostosowanych do potrzeb abonentów korzystających z Twoich usług.

Co zyskujesz?

 • Wyższa jakość obsługi abonenta
  Możliwość bezpośredniej i bieżącej komunikacji pomiędzy technikiem a abonentem

 • Oszczędność
  Dzięki API FTTH rozpoczęcie współpracy z każdym kolejnym operatorem infrastrukturalnym wymaga mniejszych nakładów finansowych i skraca czas nawiązania nowej współpracy

 • Sprawdzone rozwiązanie
  Oprogramowanie zostało opracowane na podstawie doświadczeń międzynarodowego rynku telekomunikacyjnego

 • Elastyczność
  Sprawne wdrażanie nowych procesów i usług w portfolio dostawcy oraz możliwość szybkiego dostosowania oferty do oczekiwań klientów

Jakie procesy można obsłużyć przy użyciu API FTTH Orange?

 • Składanie zamówień na instalację, modyfikację, migrację i deinstalację usług

 • Umawianie terminu wizyty technika u klienta

 • Zgłaszanie uszkodzeń występujących u klienta końcowego

 • Telediagnostyka – możliwość zdalnej weryfikacji stanu działania usługi

 • Statusowanie prac technika

 • Przesyłanie informacji o pracach planowych oraz awariach masowych

 • Zdalna aktywacja urządzeń operatora

 • Przesyłanie dokumentów

API FTTH możesz wykorzystać dla usług:

Bitstream Access (BSA)

Gotowe łącze do sprzedaży Twojej usługi dostępu do internetu

Sprawdź

Dowiedz się więcej o API FTTH