Co to takiego?

Korzystasz z usług internetowych na bazie Transmisji danych Orange Polska? Zamów również VLAN do dostawców pakietów telewizyjnych SGT, Evio, Korbank.

VLAN Multicast to dedykowany kanał VLAN łączący z PIM Routerem, który multiplikuje pakiety kanałów telewizji linearnej. Pakiety te tworzone są przez zewnętrznych dostawców usługi.

Strumień multicast zasili Twoją własną usługę telewizyjną ISP dla odbiorców końcowych. Zapewniamy transport pakietów pomiędzy usługą a portem ISP, który ją odbiera.

Co zyskujesz?

  • Wygoda
    Pakiet kanałów TV dla twoich klientów od ich dostawcy dostarczany jednocześnie z innymi usługami Internet

  • Oszczędność
    Ten sam port, wolne pasmo wykorzystane także do IP TV

  • Swobodny wybór
    Pakiety TV od trzech wiodących dostawców (SGT, EVIO, KORBANK)

Zobacz także:

Internet.optimum

Tranzyt i zdalne IX w pakiecie – wygoda dla mniejszej sieci

Dowiedz się więcej

Internet.tranzyt

IP Tranzyt – bezpośredni dostęp do dostawcy Tier-1

Dowiedz się więcej

Internet.world

Dla wymagających lokalnego styku z TPNET i protekcji

Dowiedz się więcej

Internet.access

Pakiet z adresacją Orange. Internet bez własnego ASN

Dowiedz się więcej

Transmisja danych

Twórz i rozwijaj własną ofertę na bazie największej sieci transmisyjnej w kraju

Dowiedz się więcej

Jak zamówić?

1

Skontaktuj się
z naszą sprzedażą
usług hurtowych

2

Zweryfikujemy
warunki techniczne

3

Otrzymasz ofertę
na wybraną usługę

4

Przekazujemy
do podpisu ramową
umowę DATA
Na bazie tej jednej umowy
możesz uruchamiać kolejne
usługi z zakresu Internet,
Transmisja danych

5

Na koniec
podpisujesz umowę
szczegółową na
wybraną usługę

Słownik pojęć

CDN

Content delivery network – system dostarczania treści do wielu centrów danych i punktów wymiany ruchu, którego celem jest udostępnianie zawartości o wysokiej jakości i w jak najkrótszym czasie dla użytkowników końcowych.

Open peering

Otwarta wymiana ruchu pomiędzy dostawcami usług internetowych (ISP) na zasadach partnerskich.

Overbooking

Zjawisko tzw. nadsubskrybcji, czyli wykorzystywanie większej ilości pasma niż w rzeczywistości jest dostępne.

MPLS

Multiprotocol Label Switching – technologia opierająca się na wykorzystaniu protokołu IP, oraz stemie routerów, które tym ruchem IP mogą zarządzić.

RTT

Round Trip Time – czas pokonania przez pakiet (IP) drogi z punktu początkowego do docelowego i z powrotem.

BGP

Border Gateway Protocol – usługa routingu dynamicznego na bazie protokołu BGPv4 zdefiniowanego zaleceniem RFC 1771, służąca do wymiany informacji routingowej na temat dostępności publicznej puli adresów IP zgrupowanych w systemy autonomiczne AS.

95 percentyl

Metoda rozliczania faktycznego ruchu na Porcie/Portach w przypadku przekroczenia pasma powyżej wartości zobowiązania (commitment) zamówionego przez Operatora.

TPNET

Sieć dostępowa Orange Polska do Internetu opisana AS 5617.