Chcesz znacząco zwiększyć ruch w open peeringu? Zależy Ci na poprawie jakości oraz zmniejszeniu kosztów zakupu usług tranzytowych? Skorzystaj z naszych wskazówek.

Doskonale wiesz, że bliskość źródeł treści i możliwość z nich skorzystania ma olbrzymie znaczenie dla użytkownika końcowego. Dlatego też stale powiększamy liczbę i jakość źródeł w ramach platformy TPIX. Część z nich nie wykorzystuje połączeń do RS (Route Server) TPIX, przez co ich ruch nie pojawia się automatycznie na Twoim połączeniu z open peering TPIX.

Aby wymienić ruch z danym dostawcą treści konieczne jest zestawienie z nim prywatnej sesji BGP, zgodnie z jego polityką peeringową. Sesje zestawiamy na bazie tego samego VLAN open peering, na którym – jako uczestnik TPIX – masz sesję BGP z Route Serverami TPIX i wymieniasz ruch z typowymi uczestnikami TPIX.

Informacje o rodzaju peeringu poszczególnych uczestników open peering TPIX znajdziesz na stronie platformy TPIX.

Jak zestawić private peering?

  • Poprawnie zarejestruj lub zweryfikuj opis swojej sieci (ASN) w Peering DB.

  • Stwórz lub zweryfikuj rekord route w Bazie RIPE tak, aby połączyć swoje prefiksy ze swoim ASN.

  • Stwórz lub zweryfikuj rekord AS-SET w bazie RIPE tak, aby wymienić wszystkie ASN, których prefiksy chcesz rozgłaszać.

  • Przygotuj swój ASN i adresy IPv4 na styku z TPIX, które wyślesz do peering partnera, aby wiedział z kim ma nawiązać sesję BGP.

  • Wyślij mail używając wymienionych poniżej adresów właściwych dla danego dostawcy (dla Microsoft przez konto Azure), podając wszystkie informacje z punktów powyżej i prosząc o nawiązanie sesji peeringowej w TPIX (ASN 29535).

Zobacz także:

Internet.tpix

Peering z sieciami i contentem obecnymi w TPIX

Dowiedz się więcej

VLAN Premium content

Lokalne CDN (Content Delivery Network)

Dowiedz się więcej

VLAN Multicast

Dostęp do pakietów kanałów telewizyjnych

Dowiedz się więcej

Multiport ethernet – wiele usług na jednym porcie

Odbiór na tym samym porcie dowolnej, wybranej usługi jako dedykowanego VLAN

Dowiedz się więcej