Ochrona danych osobowych od zawsze jest naszym priorytetem, stanowi istotny element naszej wiarygodności, zaufania klientów. Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom ochrony, obok stosowania przepisów prawa, wdrożyliśmy certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na międzynarodowych normach ISO/IEC 27001:2014 oraz ISO/IEC 27018:2014.

Przez obserwowany, zwłaszcza w ostatnim czasie, rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, Internetu i telefonii komórkowej oraz cloud computingu itp. wzrosło znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. W związku z tym, od 25 maja 2018r. stosowane będzie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. “RODO”.

Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Informacje o przetwarzaniu danych przez Orange

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jeśli wyrazisz na to zgodę możemy przetwarzać Twoje dane celem przedstawienia Ci dopasowanej oferty naszej i naszych partnerów.

Uprawnienia

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Jeśli wyrazisz na to zgodę możemy przetwarzać Twoje dane celem przedstawienia Ci dopasowanej oferty naszej i naszych partnerów.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie i w sposób przewidziany prawem:

Kopię ww. zabezpieczeń mogą Państwo od nas otrzymać na życzenie.