Co to takiego?

Czy oprócz usług internetowych Orange Polska potrzebujesz usług innych dostawców? Połącz swoją lokalizację z własnymi urządzeniami w odległym Data Center bez konieczności zamawiania oddzielnej transmisji punkt-punkt.

Jeśli korzystasz z usług internetowych na bazie transmisji danych Orange Polska możesz również zamówić VLAN i port w odległym Data Center (np. LIM, 4DC). Dzięki temu możesz równolegle korzystać z usług internetowych różnych dostawców.

Co zyskujesz?

  • Wygoda
    Usługi od innych dostawców internetu bez konieczności zamawiania oddzielnej transmisji

  • Oszczędność
    Ten sam port, wolne pasmo wykorzystane do połączeń z odległymi Data Center

  • Swobodny wybór
    Źródła internetu od różnychdostawców obecnych w Data Center

Zobacz także:

Internet.optimum

Tranzyt i zdalne IX w pakiecie – wygoda dla mniejszej sieci

Dowiedz się więcej

Internet.tranzyt

IP Tranzyt – bezpośredni dostęp do dostawcy Tier-1

Dowiedz się więcej

Internet.world

Dla wymagających lokalnego styku z TPNET i protekcji

Dowiedz się więcej

Internet.access

Pakiet z adresacją Orange. Internet bez własnego ASN

Dowiedz się więcej

Internet.tpix

Peering z sieciami i contentem obecnymi w TPIX

Dowiedz się więcej

VLAN Premium content

Lokalne CDN (Content Delivery Network)

Dowiedz się więcej

VLAN Multicast

Dostęp do pakietów kanałów telewizyjnych

Dowiedz się więcej

Transmisja danych

Twórz i rozwijaj własną ofertę na bazie największej sieci transmisyjnej w kraju

Dowiedz się więcej

Jak zamówić?

1

Skontaktuj się
z naszą sprzedażą
usług hurtowych

2

Zweryfikujemy
warunki techniczne

3

Otrzymasz ofertę
na wybraną usługę

4

Przekazujemy
do podpisu ramową
umowę DATA
Na bazie tej jednej umowy
możesz uruchamiać kolejne
usługi z zakresu Internet,
Transmisja danych

5

Na koniec
podpisujesz umowę
szczegółową na
wybraną usługę

Słownik pojęć

CDN

Content delivery network – system dostarczania treści do wielu centrów danych i punktów wymiany ruchu, którego celem jest udostępnianie zawartości o wysokiej jakości i w jak najkrótszym czasie dla użytkowników końcowych.

Open peering

Otwarta wymiana ruchu pomiędzy dostawcami usług internetowych (ISP) na zasadach partnerskich.

Overbooking

Zjawisko tzw. nadsubskrybcji, czyli wykorzystywanie większej ilości pasma niż w rzeczywistości jest dostępne.

MPLS

Multiprotocol Label Switching – technologia opierająca się na wykorzystaniu protokołu IP, oraz stemie routerów, które tym ruchem IP mogą zarządzić.

RTT

Round Trip Time – czas pokonania przez pakiet (IP) drogi z punktu początkowego do docelowego i z powrotem.

BGP

Border Gateway Protocol – usługa routingu dynamicznego na bazie protokołu BGPv4 zdefiniowanego zaleceniem RFC 1771, służąca do wymiany informacji routingowej na temat dostępności publicznej puli adresów IP zgrupowanych w systemy autonomiczne AS.

95 percentyl

Metoda rozliczania faktycznego ruchu na Porcie/Portach w przypadku przekroczenia pasma powyżej wartości zobowiązania (commitment) zamówionego przez Operatora.

TPNET

Sieć dostępowa Orange Polska do internetu opisana AS 5617.