Nowa kwota opłaty abonamentowej za usługi hurtowego dostępu do sieci

Informujemy, że 25 września 2018 r., decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (decyzja nr DHRT.WORK.6082.8.2017.85) uległa zmianie Oferta SOR w zakresie wysokości opłaty abonamentowej z tytułu usługi hurtowego dostępu do sieci Orange Polska.

Zmianie uległy zapisy w tabeli 38 poz. 1. Został także wprowadzony zapis, iż opłata abonamentowa nie podlega dalszemu rabatowaniu. Oznacza to, że jeżeli Przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający z Usługi WLR korzysta z rabatów na podstawie innych umów lub porozumień zawartych z nami, to rabat wynikający z innych umów lub porozumień nie ma zastosowania.

Najnowsze wpisy

Aktualizacja baz łączy VDSL oraz punktów dostępowych - 06.06.2024

Zachęcamy do pobrania plików zawierających aktualizację bazy VDSL oraz punktów dostępowych.

Dowiedz się więcej

Wykaz lokalizacji do wyłączenia z możliwości świadczenia usług LLU

5 września 2024 r. pod wskazanymi adresami zostanie wyłączona z eksploatacji infrastruktura miedziana doprowadzona do tych budynków.

Dowiedz się więcej

SOR – aktualizacje załączników – 31.05.2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą zaktualizowanych załączników SOR.

Dowiedz się więcej

Nowość w POKO – brak ograniczenia widoku mapy

W ramach rozwoju POKO zlikwidowaliśmy ograniczenie widoku mapy, tzw. zamrożony widok.

Dowiedz się więcej