Współpraca z klientami – operatorami w stanie zagrożenia epidemicznego

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, Orange Polska S.A. informuje, że mając na względzie obecny nadzwyczajny charakter sytuacji, dokładamy najwyższej staranności, aby sytuacja ta nie wpłynęła negatywnie na realizację umów hurtowych.

Podkreślamy, iż na chwilę obecną nie odnotowaliśmy szczególnych zakłóceń w realizacji obowiązków umownych.

Orange Polska S.A. będzie na bieżąco informował Państwa o zdarzeniach mogących mieć wpływ na przebieg procesów realizowanych w ramach bieżącej współpracy, w szczególności o przewidywanym terminie zakończenia takich zdarzeń i o przewidywanym terminie podjęcia wykonywania zobowiązań wynikających z danej umowy.

Orange Polska S.A. będzie także informował o zakończeniu zdarzenia mającego wpływ na realizację zobowiązań OPL oraz, w miarę możliwości, przedstawi dokumentację w tym zakresie.

Dodatkowo informujemy, iż w przypadku zagrożenia zawieszenia częściowego lub całościowego funkcjonowania procesów wynikających z umów, po ustaniu stanu nadzwyczajnego będącego przyczyną zakłócenia, dołożymy wszelkich starań umożliwiających usunięcie danego zakłócenia, które przerwało terminowe świadczenie usług, będących przedmiotem wiążących nas z Państwem umów.

Najnowsze wpisy

Nowość w POKO – brak ograniczenia widoku mapy

W ramach rozwoju POKO zlikwidowaliśmy ograniczenie widoku mapy, tzw. zamrożony widok.

Dowiedz się więcej

Nowości w ofercie MVNO

W maju mijają dwa lata od wprowadzenia MVNO do naszej hurtowej oferty - sprawdź co nowego obecnie wdrożyliśmy.

Dowiedz się więcej

Wykaz lokalizacji do wyłączenia z możliwości świadczenia usług LLU

Informujemy, że 20 sierpnia 2024 r. pod wskazanymi adresami zostanie wyłączona z eksploatacji infrastruktura miedziana doprowadzona do tych budynków.

Dowiedz się więcej

Aktualizacja baz łączy VDSL oraz punktów dostępowych - 20.05.2024

Zachęcamy do pobrania plików zawierających aktualizację bazy VDSL oraz punktów dostępowych.

Dowiedz się więcej