Protekcja transmisji danych jako mniejsze ryzyko finansowe operatora

Zapewnienie wysokiej jakości i stabilności świadczonych usług jest coraz częściej kluczowym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy operatora. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że klienci niezadowoleni z jakości usług po prostu znajdą innego dostawcę. Równie ważnym powodem są stale rosnące i coraz bardziej wyśrubowane wymogi umów dotyczących gwarantowanej dostępności usług i maksymalnego czasu odtwarzania niedziałającego łącza (tzw. SLA, Service Level Agreement).

Nieodtworzenie usługi w ustalonym czasie oznacza dla operatora nałożenie kar umownych. Trend rynkowy jest jasny: normy SLA stają się coraz bardziej wyśrubowane. Częste są zapisy o maksymalnym czasie usunięcia awarii w ciągu 6 godzin – w reżimie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Zdarzają się także normy ekstremalne, np. 4h.

Dlaczego protekcja jest potrzebna?

Kary finansowe oraz organizowanie ekip naprawczych (nie tylko telekomunikacyjnych – często potrzebny jest także sprzęt budowlany, itd.) – windują koszty i obarczają wynik finansowy operatora ryzykiem. W razie awarii i niedostępności usługi operator cierpi też wizerunkowo. Obciążone jest Biuro Obsługi Klienta, a sytuacje te przekładają się na odpływ klientów do konkurencji (tzw. churn). Szczególnie dotyczy to operatorów korzystających z łączy na terenach, gdzie realizowane są duże inwestycje (np. budowa drogi, modernizacje infrastruktury). W praktyce bowiem 90% awarii powodowanych jest przez dewastacje, np. koparką. Infrastruktura telekomunikacyjna sama z siebie po prostu rzadko się psuje.

Redukcja ryzyka dla operatorów o dużej wrażliwości usługowej

Rozwiązaniem eliminującym ryzyko jest protekcja sieci transmisji danych – zabezpieczenie jej przed awariami i zapewnienie rozwiązań zapasowych. Istnieje kilka wariantów realizacji protekcji. Ich wspólny mianownik to zapewnienie ciągłości działania usługi nawet po wystąpieniu awarii, tak by problem nie był odczuwalny dla odbiorcy usług, a jego usunięcie nie odbywało się pod presją czasu, SLA i kar finansowych. Protekcja sieci to nic innego jak mechanizm redukcji ryzyka operacyjnego i finansowego operatora.

Warianty ochrony
Zestawienie opcji protekcji transmisji danych - Orange Rynek hurtowy
Pakietowa transmisja

To pierwszy, podstawowy mechanizm protekcji, oparty o usługę pakietowej transmisji danych na sieci Metro Ethernet oraz rozdzielność tras pomiędzy węzłami.

Rozwiązanie to zapewnia wysokie bezpieczeństwo przesyłu strumienia danych. Jego działanie jest szybkie i niezauważalne w przypadku awarii, choć z ograniczeniem – nie zapewnia fizycznej protekcji łącza do klienta (adresu zakończenia usługi).

Protekcja szkieletowa

Polega ona na zestawieniu łącza zapasowego. Nie jest ono jednak zapasowe dla konkretnego łącza z punktu A do B, ale służy jako backup, zapasowy ring dla całego zasobu (np. połączenia między całymi miastami). W razie awarii cała transmisja przenoszona jest na ring zapasowy.

Protekcja szkieletowa realizowana jest w oparciu o sieć xWDM.

Protekcja fizyczna

Niewątpliwie najlepsze i najpewniejsze rozwiązanie zabezpieczające przesył danych. Dlaczego? Jest to bowiem nic innego, jak fizyczna realizacja drugiego, zapasowego łącza o takiej samej funkcjonalności jak łącze pierwotne. Zabezpieczenie sieci w ten sposób jest jednak okupione wysokimi kosztami wiążącymi się z budową odrębnej infrastruktury, jak i późniejszym jej utrzymaniem.

DROP

Usługa (funkcjonalność) skierowana do operatorów sieci regionalnych. Polega na zestawieniu dwukierunkowego ringu teletransmisyjnego Ethernet o przepływności do 100 Gb/s z możliwością odejść na portach 1 GbE i 10 GbE (dlatego jest użyteczna dla minimum 4 lokalizacji na przebiegu łącza podstawowego). Transmisja wewnątrz ringu, w razie awarii, jest przełączana na łącze zapasowe w czasie nie dłuższym niż 50 milisekund. Więcej o tym, dlaczego w ringu jest bezpieczniej piszemy w osobnym artykule.

Jakość i zasięg

Z wszystkich tych propozycji rozwiązań w zakresie protekcji sieci transmisji danych, operatorzy mogą skorzystać w każdym zakątku kraju. I korzystają – zabezpieczamy znaczną część ich ruchu. A jako jeden dostawca drogi podstawowej i zapasowej gwarantujemy fizyczną rozdzielność dróg oraz systemową ochronę. Co ważne, nie tylko jesteśmy w stanie spełnić każde, nawet najbardziej wyśrubowane wymogi ciągłości transmisji i protekcji sieci, ale także możemy dopomóc w ich wyborze.

Autor: Andrzej Adach

Najnowsze wpisy

Źródła internetu operatorskiego

Internet operatorski bez tajemnic - czyli o dostępie z protokołem BGP lub bez BGP, platformach wymiany ruchu, źródłach treści (CDN).

Dowiedz się więcej

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej