Światłowody o zredukowanej średnicy

Z jednej strony powszechne stosowanie kabli światłowodowych w obszarze sieci dostępowych FTTH powoduje jakościowy skok szybkości transmisji i niezawodności świadczonych usług. Z drugiej, radykalnie zwiększa gęstość upakowania kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej. Stąd poszukiwanie rozwiązań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni w kanalizacji oraz presja na producentów kabli i włókien światłowodowych, by redukowali ich średnicę.

Jedną z możliwości radzenia sobie z tym problemem jest zastosowanie mikrokabli.

To „odchudzone” standardowe kable kanałowe, które mają mniejszą średnicę zewnętrzną, przy zachowaniu tej samej liczby światłowodów. Zwiększa to współczynnik upakowania światłowodów w kablu. Kable te charakteryzują się jednak mniejszą wytrzymałością mechaniczną i wymagają specjalnych procedur instalacyjnych.

Inną możliwością jest stosowanie kabli z wiązkami światłowodów i/lub włóknami o zredukowanej średnicy.

Obecnie stosowane kable zawierają włókna o średnicy zewnętrznej 250 μm. Wielu producentów ma jednak w swojej ofercie kable z włóknami o średnicy zredukowanej do 200 μm, a nawet 180 μm. Pozwala to na produkcję kabli światłowodowych, które przy tej samej średnicy zewnętrznej zawierają znacznie więcej włókien.

Dla przykładu mikrokabel z 288 światłowodami o średnicy 250 μm będzie miał średnicę ok. 9,5 mm. Mikrokabel z 432 światłowodami o średnicy 200 μm będzie miał średnicę o około milimetr mniejszą. Warto podkreślić, że stosowanie włókien o średnicy 200 μm nie wymaga użycia specjalnych narzędzi do prac instalacyjnych (preparatyki włókien i ich spawania) ze względu na to, że nominalna średnica płaszcza w obu tych światłowodach pozostaje bez zmian.

Trwają również prace nad opracowaniem nowej kategorii światłowodów, których mniejsza jest nie tylko średnica zewnętrzna, ale również średnica płaszcza. Przykładem takiego włókna jest produkt opracowany przez chińskiego producenta YOFC (Yangtze Optical Fiber and Cable), charakteryzujący się średnicą zewnętrzną 160 μm oraz średnicą płaszcza zredukowaną do 80 μm. Niestety takie światłowody wymagają odpowiednich narzędzi do preparatyki i łączenia (metodą spawania), dostosowanych do mniejszej średnicy płaszcza. Zmniejszenie średnicy płaszcza zwiększa także wrażliwość światłowodu na zjawiska makrozgięciowe, dlatego włókna te posiadają odporność na zgięcia analogiczną jak standardowe światłowody kategorii G.657B3.

Porównanie światłowodów o różnych średnicach zewnętrznych i płaszcza

Wszystkie te działania zmierzają do maksymalnego wykorzystania przestrzeni w kanalizacji teletechnicznej (zwiększenia gęstości upakowania włókien). Nabierają szczególnego znaczenia ze względu na rosnące zapotrzebowanie na światłowody, spowodowane budową sieci FTTH, oraz realizację przez infrastrukturę optyczną połączeń transmisji danych do urządzeń radiowych sieci 5G. Część tych rozwiązań jest stosowana również w sieci Orange, a niektóre są przedmiotem analiz poprzedzających etap wdrożenia.

Autorka: Sylwia Choma, Starszy Specjalista Rozwoju Sieci i Usług Orange

Chcesz wiedzieć więcej o rynku operatorskim w Polsce?

Wypełnij formularz i pobierz pełną wersję raportu „What’s Up Wholesale?” za 2022.

Znajdziesz w nim kompleksowy przegląd rynku operatorskiego – podsumowania, analizy i prognozy.

Najnowsze wpisy

Źródła internetu operatorskiego

Internet operatorski bez tajemnic - czyli o dostępie z protokołem BGP lub bez BGP, platformach wymiany ruchu, źródłach treści (CDN).

Dowiedz się więcej

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej