Szykujesz się do konkursów KPO, FERC? Potrzebujesz danych o infrastrukturze Orange w postaci cyfrowych map?

Zgłoś się do nas i skorzystaj z naszego wsparcia w planowaniu sieci. Udostępnimy niezbędne informacje o kanalizacji kablowej i słupach Orange na danym obszarze konkursowym w postaci warstw wektorowych.

  • Pomożemy zaplanować wykorzystanie dostępnej infrastruktury oraz punktów dostępowych
  • Stworzymy projekty techniczne konieczne na etapie budowy – projekty wykonawcze i projekty budowlano-wykonawcze dotyczące infrastruktury Orange oraz innych właścicieli.

Przygotowujemy mapy obsługiwane w programie QGIS, które zawierają naszą infrastrukturę – przebiegi kanalizacji kablowej, studnie, słupy i linie słupowe.

W zależności od tego czy będziesz wchodził w nowy obszar, czy zagęszczał swoją sieć, możemy zaproponować też punkt dostępowy i transmisję danych do wskazanego punktu.

Możesz także skorzystać z możliwości posadowienia Twoich urządzeń w naszym obiekcie, np. OLT, co eliminuje konieczność podpisywania dodatkowej umowy z energetyką i długotrwałych uzgodnień.

Skontaktuj się z nami i sprawdź szczegóły.

Najnowsze wpisy

SOR – aktualizacje załączników – 28.02.2024

Zapraszamy do zapoznania się z listą zaktualizowanych załączników SOR.

Dowiedz się więcej

Aktualizacja baz łączy VDSL oraz punktów dostępowych - 23.02.2024

Zachęcamy do pobrania plików zawierających aktualizację bazy VDSL oraz punktów dostępowych.

Dowiedz się więcej

Wykaz lokalizacji do wyłączenia z możliwości świadczenia usług LLU

Informujemy, że 21 maja 2024 r. pod wskazanymi adresami zostanie wyłączona z eksploatacji infrastruktura miedziana doprowadzona do tych budynków.

Dowiedz się więcej

Większe możliwości Asysty kompleksowej dla BSA FTTH

Poszerzamy pulę urządzeń, które nasz monter zainstaluje u Twoich klientów.

Dowiedz się więcej