Szykujesz się do konkursów KPO, FERC? Potrzebujesz danych o infrastrukturze Orange w postaci cyfrowych map?

Zgłoś się do nas i skorzystaj z naszego wsparcia w planowaniu sieci. Udostępnimy niezbędne informacje o kanalizacji kablowej i słupach Orange na danym obszarze konkursowym w postaci warstw wektorowych.

  • Pomożemy zaplanować wykorzystanie dostępnej infrastruktury oraz punktów dostępowych
  • Stworzymy projekty techniczne konieczne na etapie budowy – projekty wykonawcze i projekty budowlano-wykonawcze dotyczące infrastruktury Orange oraz innych właścicieli.

Przygotowujemy mapy obsługiwane w programie QGIS, które zawierają naszą infrastrukturę – przebiegi kanalizacji kablowej, studnie, słupy i linie słupowe.

W zależności od tego czy będziesz wchodził w nowy obszar, czy zagęszczał swoją sieć, możemy zaproponować też punkt dostępowy i transmisję danych do wskazanego punktu.

Możesz także skorzystać z możliwości posadowienia Twoich urządzeń w naszym obiekcie, np. OLT, co eliminuje konieczność podpisywania dodatkowej umowy z energetyką i długotrwałych uzgodnień.

Skontaktuj się z nami i sprawdź szczegóły.

Najnowsze wpisy

Planowane uruchomienie lokalnych pętli/podpętli abonenckich 19.09.2023

Informacja o planowanym uruchomieniu lokalnych pętli/podpętli abonenckich, działających w oparciu o technologię światłowodową.

Dowiedz się więcej

Meta (Facebook) w open peeringu TPIX

Kolejne duże i znaczące źródło treści dostępne dla użytkowników open peering TPIX.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na webinar 20 września

Projektowanie sieci światłowodowych na obszarach konkursowych FERC, KPO i nie tylko.

Dowiedz się więcej

Aktualizacja baz łączy VDSL oraz punktów dostępowych - 06.09.2023

Zachęcamy do pobrania plików zawierających aktualizację bazy VDSL oraz punktów dostępowych.

Dowiedz się więcej