Nowy standard pomiaru sieci FTTH

Orange Polska, będąc największym właścicielem i operatorem sieci światłowodowej w kraju, ponosi istotne nakłady finansowe na jej utrzymanie i rozbudowę. Upowszechnianie się sieci FTTH spowodowało lawinowy wzrost liczby realizowanych inwestycji polegających głównie na budowie linii światłowodowych. Początkowo w obszarach mocno zurbanizowanych, a z czasem na terenach o mniejszej intensywności zabudowy, w tym podmiejskich i wiejskich. Był to czynnik wymuszający całkowicie nowe podejście do nadzoru inwestycyjnego i kontroli jakości wybudowanej infrastruktury światłowodowej, realizowanej między innymi w oparciu o wyniki pomiarów.

Przez wiele lat obowiązywał niezmienny model pomiaru światłowodowej sieci kablowej, którego głównym elementem były pomiary tłumienia metodą transmisyjną oraz dwukierunkowe pomiary reflektometryczne. Obydwa wykonywane najczęściej w oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm. W szczególnych przypadkach były uzupełniane o pomiary innych parametrów toru, np.: tłumienia spektralnego, dyspersji chromatycznej czy dyspersji polaryzacyjnej.

Model ten dawał bardzo dobrą informację o parametrach transmisyjnych wybudowanej sieci światłowodowej, szczególnie w sieci szkieletowej i dystrybucyjnej. Szybko jednak okazało się, że nie przystaje on do realiów budowy sieci dostępowej (FTTH), w szczególności o strukturze rozgałęzionej.

Sieci FTTH w zdecydowanej większości wykorzystują infrastrukturę światłowodową, której charakterystycznym elementem są splitery optyczne (również w połączeniu kaskadowym), a transmisja sygnałów optycznych odbywa się na długości fali 1310 nm (upstream) i 1490 nm (downstream).

Stosowane są do jej budowy również światłowody o zredukowanym promieniu gięcia (ITU-T G.657xx), które minimalizują wpływ ewentualnych błędów instalacyjnych na wzrost tłumienia toru światłowodowego.

Wymagają one jednak użycia czulszych metod pomiarowych do wykrywania nieprawidłowości na etapie odbioru inwestycyjnego oraz przystosowanych odpowiednio przyrządów w przypadku konieczności wykonania diagnostyki w pracującej sieci.

Kolejnym czynnikiem wymuszającym zmiany w procedurach pomiarowych był etapowy proces budowy sieci, uniemożliwiający wykonanie pomiarów całej infrastruktury w tym samym czasie oraz gwałtowny wzrost liczby pomiarów, które należało wykonać, przeanalizować i pokryć koszty ich wykonania.

Początkowo rozpoczęliśmy wdrażanie zmian w wymaganiach pomiarowych, wprowadzając pomiary reflektometryczne w nowym zakresie spektralnym od 1625 nm do 1675 nm. Pasmo to jest zarezerwowane dla systemów monitoringu i diagnostyki, dzięki czemu pomiary mogą być wykonywane na pracującej sieci, bez ryzyka zakłócenia transmisji lub uszkodzenia przyrządu pomiarowego.

W pierwszym okresie pomiary były wymagane dla sieci budynkowej, gdzie stosowano światłowody o obniżonym promieniu gięcia. Z czasem zostały przeniesione na pozostałe segmenty sieci.

Zrezygnowaliśmy również z pomiarów tłumienia metodą transmisyjną, a pomiary reflektometryczne dwukierunkowe zastąpiliśmy jednokierunkowymi, całkowicie rezygnując z pomiarów na długości fali 1310/1550 nm.

Był to niewątpliwie krok w kierunku uproszczenia zakresu pomiarów, ograniczenia ich pracochłonności i kosztów wykonania.

Obecnie obowiązujące wymagania są standardem również w przypadku pomiarów sieci światłowodowych u innych operatorów. Istotne jest też to, że wprowadzone zmiany nie pogorszyły możliwości diagnostyki sieci, dzięki czemu sieć budowana jest taniej, ale nadal spełnia wysokie wymagania jakościowe Orange. Klienci mogą mieć zatem pewność, że dostarczane im usługi będą niezawodne nie tylko teraz, ale również w przyszłości.

Warto również podkreślić, że redukcja zakresu i liczby pomiarów to także ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz liczby przejazdów ekipy pomiarowej, co pozwala skuteczniej realizować cele klimatyczne zgodne ze strategią .Grow.

Autor: Stanisław Andrzej Cąkała, Główny Architekt Sieci i Usług Orange

Chcesz wiedzieć więcej o rynku operatorskim w Polsce?

Wypełnij formularz i pobierz pełną wersję raportu „What’s Up Wholesale?” za 2022.

Znajdziesz w nim kompleksowy przegląd rynku operatorskiego – podsumowania, analizy i prognozy.

Najnowsze wpisy

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej

RCS – nowoczesny system komunikacji multimedialnej

Zalety i możliwości RCS - systemu łączącego najlepsze cechy wiadomości tekstowych i rozwiązań znanych z komunikatorów internetowych.

Dowiedz się więcej