Jak szybko i efektywnie przeprowadzić inwestycję instalacji kabla telekomunikacyjnego

Rozbudowa sieci to przedsięwzięcie, które dla każdego operatora telekomunikacyjnego oznacza ogrom pracy do wykonania: opracowanie dokumentacji technicznej i projektów budowlanych, uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń, zatrudnienie podwykonawców, nadzorowanie i koordynacja prac. Jednym słowem – wydatki.

Aby obniżyć koszty warto wykorzystać już istniejącą infrastrukturę, na przykład tę należącą do Orange Polska, która dostępna jest w całym kraju. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną dużą zaletę – na zlecenie klienta opracujemy projekty techniczne obejmujące naszą infrastrukturę i przeprowadzimy instalację. O nic nie trzeba się martwić. Co więcej, oferujemy także instalację kabli telekomunikacyjnych w infrastrukturze należącej do innych przedsiębiorców.

Usługa instalacji infrastruktury klienta obejmuje wykonanie prac montażowo-budowlanych niezbędnych do instalacji kabla telekomunikacyjnego wraz z osprzętem. Najczęściej jest on instalowany w kanalizacji kablowej lub na słupach Orange. Jeśli specyfika projektu tego wymaga, instalacja dokonywana jest także w innych miejscach: w ziemi, szafach ulicznych, powierzchniach telehousingowych, budynkach, a także w infrastrukturze należącej do innych firm. To klient – operator, określa przez jakie elementy infrastruktury będzie przebiegała instalacja.

Zalety takiego rozwiązania są oczywiste. Przede wszystkim wygoda – zajmujemy się pełną realizacją projektu „od A do Z”. Usługa dostępna jest na terenie całego kraju, a jej zasady są proste i czytelne. Instalacja wykonywana jest na podstawie uzgodnionego wcześniej kosztorysu ofertowego. Gwarantujemy realizację zamówienia w ustalonym czasie. A na rynku bywa z tym różnie. Ze względu na dużą ilość wykonywanych inwestycji dostępność podwykonawców jest ograniczona i zdarza się, że terminy realizacji bywają długie. Za jakość prac ręczą certyfikowani Partnerzy Orange.

Skorzystanie z usługi instalacji infrastruktury przez operatora, który wcześniej nie korzystał z usług Orange wiąże się z podpisaniem kilku umów. Przede wszystkim jest to umowa o współpracy, a następnie umowy dostępowe – na dostęp do Kanalizacji kablowej, Słupów, czy też umowy Telehousingu, a także na wykonywanie Projektów technicznych. Wszystko po to by można było zainstalować swoje urządzenia w lokalizacjach Orange.

Bardzo przydatne w sprawnej realizacji zamówień na dostęp do Kanalizacji kablowej, czy Słupów Orange jest też uzyskanie dostępu do POKO – Platformy Obsługi Klienta Operatora. To internetowy kanał obsługi zamówień usług dostępu do Kanalizacji kablowej, Słupów, Transmisji danych, a także zamówień na Projekty techniczne. W POKO można sprawdzić on-line warunki techniczne dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów, podejrzeć lokalizację obiektów infrastruktury, węzłów światłowodowych, punktów dostępowych, które należą do Orange Polska, a także sprawdzić bieżący ruch na portach platformy TPIX.

Po zawarciu umów na dostęp do niezbędnych elementów infrastruktury opracowywany jest kosztorys. Wycena zależy m.in. od długości łączy, zastosowanych materiałów, pojemności kabla (np. ilości włókien światłowodowych w kablu). Po akceptacji kosztorysu pozostaje już tylko podpisać umowę określającą szczegółowo warunki współpracy.

Czas trwania instalacji jest ściśle uzależniony od zakresu prac i warunków terenowych i zwykle nie przekracza kilku dni. Po odbiorze technicznym wykonanych prac operator może już bez przeszkód realizować swoje cele biznesowe – docierać z usługami do nowych odbiorców i… myśleć o kolejnej rozbudowie swojej sieci z Orange.

Autor: Robert Luśnia

Najnowsze wpisy

Nowy standard pomiaru sieci FTTH

Redukcja zakresu i liczby pomiarów sieci FTTH, jako sposób na ograniczenie ich pracochłonności i kosztów wykonania.

Dowiedz się więcej

Światłowody o zredukowanej średnicy

O rozwiązaniach umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni w kanalizacji teletechnicznej.

Dowiedz się więcej

Gmina Żary projektuje własną sieć telekomunikacyjną

Przeczytaj o współpracy Gminy Żary i Orange Polska przy projektowaniu sieci światłowodowej.

Dowiedz się więcej

Dyspozycja realizacji usługi – czyli jak skrócić proces zamówienia dostępu do infrastruktury

Sprawdź na czym dokładnie polega Dyspozycja realizacji usługi w POKO.

Dowiedz się więcej