POKO – nowy model dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów

W ramach działań rozwojowych POKO (Platforma Obsługi Klienta Operatora) proponujemy nowy – uproszczony model obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów bez konieczności zawierania umów szczegółowych.

Uproszczone zasady dostępu do usług polegają na realizacji zamówień na daną relację z pominięciem etapu umowy szczegółowej i zastąpieniu go oświadczeniem (tzw. Dyspozycją realizacji usługi) w elektronicznym kanale POKO.

Korzyści

 • Skrócenie czasu obsługi i szybsze przystąpienie do prac instalacyjnych na infrastrukturze Orange dzięki realizacji wszystkich czynności związanych z dostępem do usług w pełni elektronicznie
 • Dostęp bez konieczności posiadania certyfikatu/podpisu kwalifikowanego
 • Realizacja na zasadach wynikających z Umowy ramowej
  zapewnienie dotrzymania terminów oraz pozostałych obowiązków wynikających z umowy
 • Rezygnacja z potwierdzenia udostępnienia usługi protokołem zdawczo-odbiorczym
 • Możliwość złożenia wniosku o nadzór następnego dnia po złożeniu Dyspozycji i przystąpienie do prac instalacyjnych zgodnie z ustalonym terminem
 • Pełna kontrola i zarządzanie Dyspozycjami realizacji usługi oraz dostępami dla użytkowników
 • Komplet informacji o usłudze zawarty w Dyspozycji
  m.in. wysokość opłaty miesięcznej naliczonej zgodnie z zapisami Umowy ramowej oraz zamówieniem, numer Dyspozycji, lokalizacja oraz data udostępnienia usługi

Warunki korzystania

 • Umowa ramowa regulująca warunki współpracy w ramach dostępu do usługi Kanalizacji kablowej i Słupów
 • Dostęp na podstawie Porozumienia do interfejsu POKO służącego wymianie informacji pomiędzy stronami poprzez autoryzowany dostęp
 • Zawarcie Porozumienia regulującego nowy model i zasady obsługi zamówień w procesie uproszczonym z wyłączeniem umowy szczegółowej

Zobacz prezentację o nowym modelu obsługi.

Jeśli chcesz skorzystać z nowego modelu, zapraszamy do kontaktu i podpisania Porozumienia.

Dowiedz się więcej o POKO.

Najnowsze wpisy

Aktualizacja baz łączy VDSL oraz Punktów Dostępowych - 23.06.2022

Zachęcamy do pobrania plików zawierających aktualizację bazy VDSL oraz punktów dostępowych.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na webinar 30 czerwca

Na jakie urządzenia postawić przy budowie sieci operatorskiej?

Dowiedz się więcej

Planowane uruchomienie lokalnych pętli/podpętli abonenckich 14.06.2022

Informacja o planowanym uruchomieniu lokalnych pętli/podpętli abonenckich, działających w oparciu o technologię światłowodową.

Dowiedz się więcej

Kolejny Tier-1 w usłudze Internet.optimum

Do źródeł Internetu dla klientów usługi Internet.optimum dołożyliśmy Hurricane Electric.

Dowiedz się więcej