POKO – nowy model dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów

W ramach działań rozwojowych POKO (Platforma Obsługi Klienta Operatora) proponujemy nowy – uproszczony model obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów bez konieczności zawierania umów szczegółowych.

Uproszczone zasady dostępu do usług polegają na realizacji zamówień na daną relację z pominięciem etapu umowy szczegółowej i zastąpieniu go oświadczeniem (tzw. Dyspozycją realizacji usługi) w elektronicznym kanale POKO.

Korzyści

 • Skrócenie czasu obsługi i szybsze przystąpienie do prac instalacyjnych na infrastrukturze Orange dzięki realizacji wszystkich czynności związanych z dostępem do usług w pełni elektronicznie
 • Dostęp bez konieczności posiadania certyfikatu/podpisu kwalifikowanego
 • Realizacja na zasadach wynikających z Umowy ramowej
  zapewnienie dotrzymania terminów oraz pozostałych obowiązków wynikających z umowy
 • Rezygnacja z potwierdzenia udostępnienia usługi protokołem zdawczo-odbiorczym
 • Możliwość złożenia wniosku o nadzór następnego dnia po złożeniu Dyspozycji i przystąpienie do prac instalacyjnych zgodnie z ustalonym terminem
 • Pełna kontrola i zarządzanie Dyspozycjami realizacji usługi oraz dostępami dla użytkowników
 • Komplet informacji o usłudze zawarty w Dyspozycji
  m.in. wysokość opłaty miesięcznej naliczonej zgodnie z zapisami Umowy ramowej oraz zamówieniem, numer Dyspozycji, lokalizacja oraz data udostępnienia usługi

Warunki korzystania

 • Umowa ramowa regulująca warunki współpracy w ramach dostępu do usługi Kanalizacji kablowej i Słupów
 • Dostęp na podstawie Porozumienia do interfejsu POKO służącego wymianie informacji pomiędzy stronami poprzez autoryzowany dostęp
 • Zawarcie Porozumienia regulującego nowy model i zasady obsługi zamówień w procesie uproszczonym z wyłączeniem umowy szczegółowej

Zobacz prezentację o nowym modelu obsługi.

Jeśli chcesz skorzystać z nowego modelu, zapraszamy do kontaktu i podpisania Porozumienia.

Dowiedz się więcej o POKO.

Najnowsze wpisy

Wykaz lokalizacji do wyłączenia z możliwości świadczenia usług LLU

Informujemy, że 1 marca 2024 r. pod wskazanymi adresami zostanie wyłączona z eksploatacji infrastruktura miedziana doprowadzona do tych budynków.

Dowiedz się więcej

SOR – aktualizacje załączników – 29.11.2023

Zapraszamy do zapoznania się z listą zaktualizowanych załączników SOR.

Dowiedz się więcej

Aktualizacja baz łączy VDSL oraz punktów dostępowych - 23.11.2023

Zachęcamy do pobrania plików zawierających aktualizację bazy VDSL oraz punktów dostępowych.

Dowiedz się więcej

Wykaz lokalizacji do wyłączenia z możliwości świadczenia usług LLU

Informujemy, że w dniach 9-15 lutego 2024 r. pod wskazanymi adresami zostanie wyłączona z eksploatacji infrastruktura miedziana doprowadzona do tych budynków.

Dowiedz się więcej