POKO – nowy model dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów

W ramach działań rozwojowych POKO (Platforma Obsługi Klienta Operatora) proponujemy nowy – uproszczony model obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów bez konieczności zawierania umów szczegółowych.

Uproszczone zasady dostępu do usług polegają na realizacji zamówień na daną relację z pominięciem etapu umowy szczegółowej i zastąpieniu go oświadczeniem (tzw. Dyspozycją realizacji usługi) w elektronicznym kanale POKO.

Korzyści

 • Skrócenie czasu obsługi i szybsze przystąpienie do prac instalacyjnych na infrastrukturze Orange dzięki realizacji wszystkich czynności związanych z dostępem do usług w pełni elektronicznie
 • Dostęp bez konieczności posiadania certyfikatu/podpisu kwalifikowanego
 • Realizacja na zasadach wynikających z Umowy ramowej
  zapewnienie dotrzymania terminów oraz pozostałych obowiązków wynikających z umowy
 • Rezygnacja z potwierdzenia udostępnienia usługi protokołem zdawczo-odbiorczym
 • Możliwość złożenia wniosku o nadzór następnego dnia po złożeniu Dyspozycji i przystąpienie do prac instalacyjnych zgodnie z ustalonym terminem
 • Pełna kontrola i zarządzanie Dyspozycjami realizacji usługi oraz dostępami dla użytkowników
 • Komplet informacji o usłudze zawarty w Dyspozycji
  m.in. wysokość opłaty miesięcznej naliczonej zgodnie z zapisami Umowy ramowej oraz zamówieniem, numer Dyspozycji, lokalizacja oraz data udostępnienia usługi

Warunki korzystania

 • Umowa ramowa regulująca warunki współpracy w ramach dostępu do usługi Kanalizacji kablowej i Słupów
 • Dostęp na podstawie Porozumienia do interfejsu POKO służącego wymianie informacji pomiędzy stronami poprzez autoryzowany dostęp
 • Zawarcie Porozumienia regulującego nowy model i zasady obsługi zamówień w procesie uproszczonym z wyłączeniem umowy szczegółowej

Zobacz prezentację o nowym modelu obsługi.

Jeśli chcesz skorzystać z nowego modelu, zapraszamy do kontaktu i podpisania Porozumienia.

Dowiedz się więcej o POKO.

Najnowsze wpisy

Nowa opcja prędkości FTTH w BSA

Dodajemy nową opcję prędkości w technologii światłowodowej w usłudze BSA.

Dowiedz się więcej

Budowa Nawiązania z zastosowaniem osłony odgałęzienia

Wprowadzamy możliwość budowy nawiązania do kanalizacji kablowej z wykorzystaniem osłony odgałęzienia pomiędzy studniami kablowymi.

Dowiedz się więcej

Wykaz lokalizacji do wyłączenia z możliwości świadczenia usług LLU

Informujemy, że 11 lipca 2024 r. pod wskazanymi adresami zostanie wyłączona z eksploatacji infrastruktura miedziana doprowadzona do tych budynków.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na webinar 16 kwietnia 2024

Infrastruktura i projekty techniczne dla budujących sieci światłowodowe. Efektywne wsparcie i nowości w POKO.

Dowiedz się więcej