POKO – nowy model dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów

W ramach działań rozwojowych POKO (Platforma Obsługi Klienta Operatora) proponujemy nowy – uproszczony model obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów bez konieczności zawierania umów szczegółowych.

Uproszczone zasady dostępu do usług polegają na realizacji zamówień na daną relację z pominięciem etapu umowy szczegółowej i zastąpieniu go oświadczeniem (tzw. Dyspozycją realizacji usługi) w elektronicznym kanale POKO.

Korzyści

 • Skrócenie czasu obsługi i szybsze przystąpienie do prac instalacyjnych na infrastrukturze Orange dzięki realizacji wszystkich czynności związanych z dostępem do usług w pełni elektronicznie
 • Dostęp bez konieczności posiadania certyfikatu/podpisu kwalifikowanego
 • Realizacja na zasadach wynikających z Umowy ramowej
  zapewnienie dotrzymania terminów oraz pozostałych obowiązków wynikających z umowy
 • Rezygnacja z potwierdzenia udostępnienia usługi protokołem zdawczo-odbiorczym
 • Możliwość złożenia wniosku o nadzór następnego dnia po złożeniu Dyspozycji i przystąpienie do prac instalacyjnych zgodnie z ustalonym terminem
 • Pełna kontrola i zarządzanie Dyspozycjami realizacji usługi oraz dostępami dla użytkowników
 • Komplet informacji o usłudze zawarty w Dyspozycji
  m.in. wysokość opłaty miesięcznej naliczonej zgodnie z zapisami Umowy ramowej oraz zamówieniem, numer Dyspozycji, lokalizacja oraz data udostępnienia usługi

Warunki korzystania

 • Umowa ramowa regulująca warunki współpracy w ramach dostępu do usługi Kanalizacji kablowej i Słupów
 • Dostęp na podstawie Porozumienia do interfejsu POKO służącego wymianie informacji pomiędzy stronami poprzez autoryzowany dostęp
 • Zawarcie Porozumienia regulującego nowy model i zasady obsługi zamówień w procesie uproszczonym z wyłączeniem umowy szczegółowej

Zobacz prezentację o nowym modelu obsługi.

Jeśli chcesz skorzystać z nowego modelu, zapraszamy do kontaktu i podpisania Porozumienia.

Dowiedz się więcej o POKO.

Najnowsze wpisy

Zapraszamy na webinar 13 października

Czy Twoja sieć obsłuży wymagających graczy, miłośników filmów i seriali? Przygotuj się na gorący koniec roku!

Dowiedz się więcej

Wyłączenie z eksploatacji infrastruktury miedzianej

Informujemy, że z dniem 30 września 2021 roku zostaną wyłączone z eksploatacji kable rozdzielcze zasilające budynki zlokalizowane pod niżej wymienionymi adresami:

Dowiedz się więcej

Planowane uruchomienie lokalnych pętli/podpętli abonenckich 21.09.2021

Informacja o planowanym uruchomieniu lokalnych pętli/podpętli abonenckich, działających w oparciu o technologię światłowodową.

Dowiedz się więcej

Promocja backhaul (dosył) i halfbackhaul (dosył)

Informujemy o rozszerzeniu promocji dla Usługi backhaul (dosył) o Usługę halfbackhaul (dosył) na obszarze POPC.

Dowiedz się więcej