Rozwój sieci operatora bez konieczności budowy infrastruktury

Czy rozwój oferty przez operatora to zawsze konieczność inwestycji? W przypadku infrastruktury dostępowej, rozwój nie musi wiązać się z inwestowaniem w budowę własnej sieci. Operatorzy mogą skorzystać z dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska – także tej wybudowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który pomaga w likwidacji dostępowych „białych plam”, m.in. na terenach słabo zurbanizowanych.

Dostęp do naszej sieci światłowodowej możliwy jest, m.in. dzięki usłudze Local Loop Unbundling (LLU). Usługa ta to nic innego jak możliwość korzystania z sieci światłowodowej Orange Polska. Umożliwia to operatorom swobodne kreowanie wszelkich usług, w oparciu o naszą infrastrukturę sieciową. Usługa LLU na obszarze POPC pozwala na rozwój oferty i zwiększenie jej zasięgu bez konieczności inwestycji we własne światłowody.

W ramach usługi LLU można skorzystać z sieci światłowodowej FTTH w dwóch wariantach:

  • wykorzystanie ciemnego włókna światłowodowego Orange Polska (backhaul – dosył) oraz naszych przyłączy abonenckich LPŚ,
  • korzystanie tylko z przyłączy abonenckich LPŚ Orange Polska przy jednoczesnym zapewnieniu własnej sieci dosyłowej.
Zalety dostępu LLU

Dla porządku wyjaśnijmy, że dostęp LLU jest alternatywą dla innej usługi – Bitstream Access (BSA). Ona także umożliwia dostęp do sieci światłowodowej. Jednak dostęp w oparciu o LLU daje więcej elastyczności w doborze własnych usług i ich parametrów. Najważniejsze zalety LLU to:

  • dostęp do gotowej infrastruktury światłowodowej FTTH, utrzymywanej na bieżąco, z krótkimi czasami usuwania awarii,
  • możliwość wybudowania brakujących odcinków przyłączy LPŚ w wybranej lokalizacji, budynku lub lokalu.
LLU – jak zacząć?

Każdy operator ma możliwość sprawdzenia lokalizacji istniejącej infrastruktury światłowodowej w Informacjach Ogólnych, udostępnianych bezpłatnie poprzez interfejs systemu informatycznego – ISI. Jak z tego skorzystać? Wystarczy jednorazowe złożenie wniosku o założenie konta dostępu do ISI, z zaznaczeniem „Zakres A, dostęp bezpłatny – kanał dostępu www – KPI oraz Informacje Ogólne BSA, LLU”.

Dostęp do infrastruktury zbudowanej w ramach POPC

Dostęp do naszej infrastruktury światłowodowej jest optymalnym sposobem rozwoju usług operatorskich na terenach znajdujących się wcześniej poza zasięgiem sieci FTTH (np. słabo zurbanizowanych). Usługa LLU dostępna jest dla infrastruktury budowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w obszarach nr I, II i IV. Z naszych obliczeń wynika, że docelowo w zasięgu budowanej w ten sposób sieci znajdzie się ok. 400 tys. gospodarstw domowych.

Gdzie szukać informacji o programie POPC? Z pewnością warto zajrzeć na specjalną stronę „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”, gdzie umieściliśmy komplet informacji o tym programie. Z kolei informacje o punktach adresowych planowanych i gotowych sprzedażowo na obszarach POPC udostępniamy w naszym serwisie, gdzie cyklicznie, w sekcji „Dokumenty do pobrania”, publikujemy aktualizowaną ich bazę.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), zbiera dane o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych oraz plany inwestycyjne operatorów. Na tej podstawie powstaje baza adresowa NOBC inwestycji wyznaczonych do realizacji w ramach konkretnego zadania POPC oraz obszary konkursowe w ramach POPC.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać myśląc o rozwoju sieci w ramach dostępu LLU na infrastrukturze POPC, jest sprawdzenie zasięgu na mapie i liście punktów adresowych. Kolejnym krokiem – po potwierdzeniu daty planowanego udostępnienia danej lokalizacji operatorom – jest kontakt z nami. Omówimy wówczas możliwości i przedstawimy ofertę na dostęp – poprzez dostęp do infrastruktury światłowodowej.

Następnym etapem jest podpisanie umowy na dostęp na obszary POPC, podpisanie porozumienia na budowę optycznego punktu połączeniowego (OPP) oraz porozumienia na dobudowę brakującego odcinka LPŚ.

Podsumowując: ułatwiamy rozwój operatorów lokalnych

Dostęp do infrastruktury Orange w oparciu o usługę LLU to efektywny i zoptymalizowany sposób rozwoju własnej sieci operatorskiej i, tym samym, rozwoju biznesu, przez poszerzenie portfolio dostępnych usług lub po zwiększenie terytorialnego zasięgu oferty. Szczególnie atrakcyjnym „komponentem” LLU jest możliwość uzyskania w ten sposób dostępu – i możliwości rozwojowych – na obszarach objętych inwestycjami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Tereny te, często słabo zurbanizowane, zwykle były poza obszarem zainteresowania największych firm telekomunikacyjnych na rynku. Z tego powodu wysycenie usługami często jest niewielkie, co stwarza możliwości rozwoju lokalnym operatorom.

Autorzy: Martyna Czamara, Jacek Niewęgłowski

Sprawdź także:

Najnowsze wpisy

Ethernet na odludziu, czyli jak zapewnić dostęp do sieci, gdy nie ma światłowodów

Przeczytaj o usłudze Mobilnej Transmisji Danych, w której łącze dostępowe realizowane jest w oparciu o technologie bezprzewodowe.

Dowiedz się więcej

Światłowód + 5G = Konwergentna sieć przyszłości

Czy 5G może zastąpić oferowane obecnie stacjonarne usługi internetowe? Czy raczej jest w stosunku do nich komplementarna?

Dowiedz się więcej

Źródła internetu operatorskiego

Internet operatorski bez tajemnic - czyli o dostępie z protokołem BGP lub bez BGP, platformach wymiany ruchu, źródłach treści (CDN).

Dowiedz się więcej

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej