ELAN – sposób na budowę elastycznej sieci i niższe koszty

Samodzielne konfigurowanie sieci, dostosowanie jej do swoich potrzeb operatorskich, swobodne tworzenie sieci wirtualnych – wszystko to w połączeniu z elastycznością i skalowalnością technologii MPLS. Takie możliwości daje ELAN, jedna z opcji naszych usług Transmisji danych. Warto przyjrzeć się temu rozwiązaniu, bowiem jego walory są znacznie szersze.

Wzrastające zapotrzebowanie na pasmo w sieci, spowodowane chociażby koniecznością dostarczania do użytkownika końcowego źródeł platform wideo, pracą on-line, a także mnogością serwisów rozrywkowych, zmienia sposób korzystania z niej. Zjawiska takie, jak skokowy wzrost popularności (i jakości) streamingu wideo czy gamingu, sprawiają, że operatorzy telekomunikacyjni poddawani są wyzwaniom związanym z przesyłaniem coraz większej liczby danych w określonym czasie.

Tymczasem takie rozwiązania, jak nasz ELAN, pozwalają szybko i elastycznie reagować na te zmieniające się i nagłe potrzeby.

ELAN = swoboda i elastyczność

Najkrócej rzecz ujmując, ELAN to usługa transmisji danych, która umożliwia swobodne zarządzanie pasmem portów w sieci Ethernet. Usługa ta pozwala operatorowi na połączenie wszystkich swoich węzłów i zbudowanie sieci w topologii wielopunkt-wielopunkt.

Takie rozwiązanie daje swobodę w zarządzaniu pasmem i elastyczne dostosowywanie konfiguracji pasma lub połączenia w zależności od zmian charakterystyk ruchu w sieci operatora. Daje możliwości tworzenia własnych, wirtualnych sieci lokalnych VLAN (lub wirtualnych sieci prywatnych VPLS) o wyższych przepływnościach, przy efektywnym i ekonomicznym wykorzystaniu pasma. Wszystko to samodzielnie i bez konieczności angażowania dostawcy transmisji.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli operator ma wśród swoich klientów np. banki, które codziennie o określonej porze wykonują backup danych, to może w tym czasie zwiększyć przepustowość sieci przekierowując ruch na inny węzeł, w celu przyspieszenia przetwarzania danych. Z kolei w przypadku klientów indywidualnych, np. mieszkańców osiedla, wiedząc, że z reguły po godz. 18.00, wzrasta zapotrzebowanie na pasmo, może dokonać zmian parametrów, wykorzystując wolne zasoby nieczynnych już w tym czasie biur.

Bezpieczeństwo i ciągłość dostępności usług

Bardzo ważnym walorem rozwiązania jest to, że pozwala ono zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość dostępności usług, dzięki pakietowej transmisji danych. Funkcjonalność sieciowa sieci pakietowej Orange umożliwia szybkie przeniesienie pasma w przypadku wystąpienia awarii jednego z węzłów. Routery mogą automatycznie przekierować pakiety danych na dostępne drogi transportu omijające uszkodzone lub wyłączone węzły. Słowem awaria węzła nie oznacza katastrofy, odcięcia klientów od usług.

O ile w przypadku tradycyjnego Ethernetu przepływność i kierunek VLAN ustalany jest po stronie dostawcy transmisji danych, o tyle w przypadku ELAN operator może samodzielnie decydować o rozpływie ruchu na poszczególnych połączeniach. Może to dokonać poprzez konfigurację sieci VLAN oraz kreowanie nowych VLAN według własnej numeracji.

Zalety topologii wielopunkt-wielopunkt

Jak już wyżej wspomniałem, funkcjonalność ELAN umożliwia zestawianie połączeń w topologii wielopunkt-wielopunkt. Dzięki temu można połączyć wszystkie węzły w jedną sieć na bazie niezależnej struktury podkładowej, którą zarządza wyłącznie operator.

To właśnie poprzez zastosowanie topologii wielopunkt-wielopunkt, ELAN zapewnia elastyczność niedostępną w innych wariantach połączeń. W ten sposób ELAN jest optymalnym rozwiązaniem dla operatorów potrzebujących poszerzenia pasma dla agregacji ruchu danych i samodzielnego zarządzania nim według potrzeb.

Szczególnie przydatne jest to dla klientów o specyficznej charakterystyce ruchu – potrzebujących rekonfiguracji sieci dla, np. wykonania kopii zapasowej danych w określonym czasie (co noc, raz na tydzień, itp). Warto jednak zaznaczyć, że dla pełnego wykorzystania tych możliwości (jak np. elastyczne wypełnienie pasma) potrzebne jest posiadanie przez operatora zaplecza – inżynierów z odpowiednimi kompetencjami sieciowymi.

Wyższa jakość niższe koszty

Istotnym walorem zastosowania ELAN jest możliwość zapewnia przez operatora w swojej sieci optymalnych wartości takich parametrów transmisji danych, jak np. RTD i Jitter. Opóźnienie można zmniejszyć, np. optymalizując routing w sieci poprzez sprawdzenie poprawności kierowania ruchu i wykorzystywanie najkrótszych dróg połączeniowych (tj. zaangażować mniej routerów pośrednich do punktu docelowego). Natomiast jitter można zoptymalizować sterując przepustowością sieci.

Z kolei możliwość implementacji QoS dla ruchu multicast, przeznaczonej m.in. do dystrybucji treści TV, znacząco polepszy jakość usług dystrybucji jakości sygnału telewizji dla klienta końcowego.

Nie bez znaczenia są oczywiście oszczędności finansowe, jakie można osiągnąć korzystając z ELAN. Oparcie funkcjonalności sieci o jeden port pozwala bowiem zminimalizować koszty zakupu sprzętu sieciowego (i utrzymania go) przez operatora.

Ethernet klasycznie w sieci Orange

Ethernet z ELAN w sieci Orange

VLAN konfigurowany po stronie Orange

VLAN konfigurowany po stronie operatora

Modyfikacja w zakresie VLAN w uzgodnieniu i przez Orange

Samodzielna modyfikacja VLAN bez uzgadniania z Orange

Kilka VLAN-ów na porcie – tagowanie ruchu

Brak tagowania przez Orange – ruch przenoszony jest transparentnie

Konieczność dostosowania numeracji VLAN klienta do sieci Orange

Brak ograniczeń wynikających z numeracji VLAN klienta

Autor: Andrzej Adach

Najnowsze wpisy

Nowy standard pomiaru sieci FTTH

Redukcja zakresu i liczby pomiarów sieci FTTH, jako sposób na ograniczenie ich pracochłonności i kosztów wykonania.

Dowiedz się więcej

Światłowody o zredukowanej średnicy

O rozwiązaniach umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni w kanalizacji teletechnicznej.

Dowiedz się więcej

Gmina Żary projektuje własną sieć telekomunikacyjną

Przeczytaj o współpracy Gminy Żary i Orange Polska przy projektowaniu sieci światłowodowej.

Dowiedz się więcej

Dyspozycja realizacji usługi – czyli jak skrócić proces zamówienia dostępu do infrastruktury

Sprawdź na czym dokładnie polega Dyspozycja realizacji usługi w POKO.

Dowiedz się więcej