Światłowodowa sześciolatka. O współpracy zwrotnej Orange z właścicielami sieci FTTH

W 2015 roku, dzięki sondzie New Horizons, NASA pokazała światu, jak wygląda Pluton, do kin weszła siódma część „Gwiezdnych Wojen”, a my podpisaliśmy pierwsze umowy dzierżawy z operatorami, którzy udostępnili nam swoje sieci światłowodowe. Przecieraliśmy szlaki, bo 6 lat temu tego rodzaju komercyjna współpraca hurtowa dopiero raczkowała.

Wczoraj

Zadanie, jakie stało wówczas przed nami, szczególnie w organizacji o tak złożonej strukturze jak Orange, było dużym wyzwaniem. Dlatego zaczynaliśmy powoli. Uzgodniliśmy umowę na dostęp do komercyjnej sieci FTTH w modelu rBSA (revers-Bitstream Access) z jednym operatorem. Zasięg był niewielki (4000 gospodarstw domowych), ale idealny do pozyskania pierwszych klientów na innej niż własna sieci światłowodowej. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z wartości takiej współpracy – wybudowanie bliźniaczej infrastruktury przez Orange byłoby nie tylko znacznie droższe od dzierżawy, ale też bardziej czasochłonne.

W 2015 roku zaczynało się dopiero mówić o konkursach POPC, które dofinansowałyby budowę sieci FTTH na trudnych obszarach, wymagających dużych nakładów finansowych. Rynek rozmawiał o tym jednak bardziej pod kątem branżowej ciekawostki – okazji do skorzystania z funduszy przez operatorów infrastrukturalnych – niż faktycznego otwarcia sieci na innych operatorów korzystających. Współpraca hurtowa na własnej sieci światłowodowej wzbudzała dużo wątpliwości każdej ze stron: zarówno tej udostępniającej, jak i korzystającej. W Orange wiedzieliśmy jednak już wtedy, że na hurtowej dzierżawie sieci światłowodowych skorzystają wszyscy.

Dziś

Konsekwentnie realizując obraną 6 lat temu strategię mamy dzisiaj ponad 60 podpisanych umów z 50 podmiotami. Na ich podstawie dzierżawimy dostęp do ponad 2 milionów gospodarstw domowych. To 1/3 wszystkich sieci FTTH, na których Orange świadczy swoje usługi. Z tego jedynie ok. 0,5 mln to sieci wybudowane w ramach POPC. Zdecydowana większość dzierżawionych sieci to infrastruktura komercyjna, wybudowana z własnych środków operatorów. Na dzierżawionych sieciach obsługujemy ponad 300 tys. klientów.

Rocznie nasza baza klientów na sieciach FTTH innych operatorów przyrasta o ok. 30%. Szacujemy, że w perspektywie najbliższych 2 lat na rynku pojawi się kolejny milion nowych zasięgów światłowodowych. Liczymy, że ze znacznej części z nich będziemy mieli możliwość skorzystać właśnie w modelu dzierżawy.

W 2021 roku nawiązaliśmy także współpracę z operatorami w obszarze zapewnienia dosyłu do masztów sieci komórkowych Orange. Przygotowujemy API, które automatyzuje komunikację z systemami innych operatorów infrastrukturalnych dla modeli rBSA i rLLU.

Jutro

Jesteśmy przekonani, że na rynku telekomunikacyjnym współpraca przynosi więcej korzyści niż konkurencja. Jednym z filarów ogłoszonej w 2021 roku strategii .Grow w obszarze hurtowym jest tworzenie bardziej przyjaznych warunków współpracy międzyoperatorskiej. Realizować to będziemy m.in. poprzez bliższe relacje zarówno z ISP działającymi na lokalnych rynkach, jak i dużymi operatorami o zasięgu ogólnopolskim.

Niezależnie od wielkości – operator, dzierżawiąc Orange swoją sieć światłowodową, zapewnia sobie dodatkowe przychody: abonamentowe, wynikające ze zwiększonej saturacji sieci oraz jednorazowe pochodzące z instalacji (usług rBSA, rLLU oraz partnerstwa technicznego). Współpracując, eliminujemy także niepotrzebne i kosztowne dublowanie infrastruktury FTTH. Dlatego zarówno udostępniamy nasze zasięgi operatorom, jak i sami dzierżawimy dostęp do innych sieci z korzyścią dla wszystkich: naszych partnerów i klientów końcowych.

Jeśli chodzi o infrastrukturę telekomunikacyjną, nie ulega wątpliwości, że za kolejne 6 lat Polska będzie w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj. W dużej mierze stanie się to dzięki współpracy międzyoperatorskiej, która jest jednym z fundamentów cyfryzacji kraju. Większość Polaków kolejną część „Gwiezdnych Wojen” lub transmisję na żywo z lądowania na Marsie będzie mogła obejrzeć bez zakłóceń i w jakości co najmniej 4K, w każdym miejscu w kraju.

Dziękujemy za ostatnie 6 lat, podczas których zrobiliśmy wspólnie już tak wiele.

Autor: Martyna Szczęsna

Najnowsze wpisy

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej

RCS – nowoczesny system komunikacji multimedialnej

Zalety i możliwości RCS - systemu łączącego najlepsze cechy wiadomości tekstowych i rozwiązań znanych z komunikatorów internetowych.

Dowiedz się więcej

Uprościliśmy dostęp operatorski do światłowodów Orange

Co warto wiedzieć o nowej ofercie ramowej na usługi BSA i LLU w technologii światłowodowej i miedzianej.

Dowiedz się więcej

Nowy standard pomiaru sieci FTTH

Redukcja zakresu i liczby pomiarów sieci FTTH, jako sposób na ograniczenie ich pracochłonności i kosztów wykonania.

Dowiedz się więcej