Gmina Żary projektuje własną sieć telekomunikacyjną

Infrastruktura telekomunikacyjna pełni kluczową rolę w cyfrowej transformacji. Jej dostępność i jakość, jest ważna zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dla całej lokalnej społeczności, wpływając na jej rozwój i funkcjonowanie. Pozwala usprawnić działanie samorządu, tym samym przyspieszyć realizowanie zadań administracyjnych i zapewnić przyjazną obsługę obywateli. Co jednak, jeśli stworzenie lub rozbudowę sieci planuje podmiot, który nie jest operatorem telekomunikacyjnym? Przykład współpracy Gminy Żary z Orange Polska pokazuje, że nie stanowi to problemu.

Według raportu UKE na temat działalności gmin w obszarze telekomunikacji, posiadanie przez Jednostki Samorządu Terytorialnego własnej, pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacji kablowej, studni telekomunikacyjnych, światłowodów, kolokacji), znacząco przyspiesza budowę sieci dostępowych. Gminy, które posiadają taką infrastrukturę mogą ją udostępniać operatorom w ramach współpracy hurtowej, a tym samym nie tylko na niej zarabiać, ale też stymulować cyfrową transformację, na poziomie lokalnym.

Wyzwanie

Przed wyzwaniem budowy sieci światłowodowej stanęła Gmina Żary. To gmina o statusie miejskim, położona w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego.

Celem zadania inwestycyjnego podjętego w 2022 roku było podłączenie do sieci 15 lokalizacji, głównie instytucji opiekuńczo i oświatowo-wychowawczych, kultury oraz administracji publicznej. Inwestycja ta wykonana była w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na realizację zadań z zakresu programu „Rozwój Lokalny”.

W kontekście projektowania sieci wiązało się to z koniecznością:

  • przygotowania planu budowy sieci telekomunikacyjnej,
  • opracowania kosztorysu wykonania prac,
  • opracowania projektu na zaciągnięcie kabla światłowodowego w kanalizacji dzierżawionej,
  • opracowania i uzgodnienia projektu na budowę nowej infrastruktury światłowodowej i kanalizacji kablowej.

Do współpracy przy projekcie, na podstawie wygranego przetargu, Gmina Żary wybrała Orange Polska. Co przemawiało za tym wyborem? Przede wszystkim zasoby i olbrzymie doświadczenie w projektowaniu i realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Z zasobów naszej infrastruktury, w tym ze 143 tys. km kanalizacji kablowej i 1,4 mln słupów telekomunikacyjnych, korzysta obecnie kilka tysięcy operatorów.

Rozwiązanie

Współpracę rozpoczęliśmy od skorygowania proponowanej przez Gminę trasy przebiegu kanalizacji kablowej. Przede wszystkim uwzględnialiśmy remonty nawierzchni i budynków w obrębie planowanej inwestycji. W rezultacie powstał projekt, który odpowiada nie tylko na potrzeby bieżące, ale jest też gotowy na przyszłe wyzwania.

Poprzez zaprojektowanie zapasów w profilach kabli oraz w kanalizacji kablowej zabezpieczyliśmy rosnące zapotrzebowanie na dalszy rozwój sieci. W ten sposób Gmina może przyłączyć do swojej sieci telekomunikacyjnej nie tylko planowanych 15 lokalizacji (obiektów samorządowych, takich jak: przedszkola, szkoły, muzeum, ośrodek rekreacji i sportu czy dom samopomocy), ale także może w przyszłości przyłączyć inne placówki i instytucje.

W ramach kontraktu przeprowadziliśmy także dla Gminy Żary wszelkie formalności:

  • przygotowaliśmy plan sieci,
  • wystąpiliśmy z wnioskami o wydawanie warunków technicznych na dzierżawę kanalizacji kablowej,
  • opracowaliśmy projekty techniczne,
  • przygotowaliśmy kosztorys uwzględniający ułożenie kabla i usunięcie niedrożności w kanalizacji kablowej,
  • uzgodniliśmy projekty techniczne w dziale ewidencji sieci Orange i przekazaliśmy wnioski o sporządzenie umów do odpowiednich wydziałów Orange.
Okiem specjalisty

„Rozwój własnej infrastruktury telekomunikacyjnej może być dla gmin świetną inwestycją. Zacząć trzeba jednak od projektu technicznego, bez którego nie można uruchomić usług dostępu do kanalizacji kablowej i słupów. Od tego, komu zostanie zlecone wykonanie projektu, zależy jakość całej sieci. Nasze projekty uwzględniają wielowymiarowość planu infrastruktury telekomunikacyjnej i są zoptymalizowane pod względem kosztowym, technicznym oraz czasu realizacji. Wykorzystujemy istniejące już elementy infrastruktury, które nie muszą należeć do Orange (na przykład słupy energetyczne) i uzupełniamy je nowymi. W takim wypadku pozyskujemy od właściciela istniejącej infrastruktury warunki techniczne i pozytywną opinię do wykonanego projektu. Uwzględniamy także dalszą planowaną rozbudowę urbanistyczną wskazanego terenu, żeby można było podłączać do sieci nowe nieruchomości. Wymagania dotyczące usług telekomunikacyjnych dynamicznie rosną – m.in. w obszarze przepustowości – dlatego nasze projekty odpowiadają nie tylko na potrzeby bieżące, ale są gotowe także na przyszłe.” – Maciej Maciejewski, Kierownik Produktów Hurtowych w Orange.

Projekt optymalny – na dziś i na jutro

Planujesz stworzenie lub rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej? Zdaj się na profesjonalistów. Zorganizowanie przetargu na usługi telekomunikacyjne wymaga fachowej wiedzy. A od tego, komu zostanie zlecone wykonanie projektu, zależy jakość całej sieci.

Skontaktuj się z naszym biurem projektowym. Możesz to zrobić pisząc na adres: projekty.komercyjne@orange.com lub dzwoniąc pod numer: 518 298 560. Chętnie skonsultujemy Twoje potrzeby i pomożemy zdefiniować wymogi techniczne inwestycji.

Przeczytaj więcej o projektowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej dla gmin, jednostek samorządowych, spółdzielni, instytucji badawczych.

Najnowsze wpisy

Źródła internetu operatorskiego

Internet operatorski bez tajemnic - czyli o dostępie z protokołem BGP lub bez BGP, platformach wymiany ruchu, źródłach treści (CDN).

Dowiedz się więcej

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej