Jak uzyskać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej? Zlecając projekt techniczny!

Projekt wykonawczy to niezbędny element, bez którego nie może obyć się uruchomienie usług dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów. Od tego komu zlecimy wykonanie projektu i jaka będzie jego jakość, zależy także czas uruchomienia dostępu do poszczególnych usług.

Najprościej zlecić projektowanie wydzierżawiającemu infrastrukturę, ograniczając cały proces tylko do dwóch graczy: dzierżawcy i wydzierżawiającego. Eliminujemy wtedy konieczność prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień z zewnętrzną firmą projektową.

Wartość dodana

Ma to znaczenie w przypadku wykonywania projektu technicznego dotyczącego infrastruktury Orange Polska. Wtedy cały proces dostępu do infrastruktury, wraz z etapem projektowania, realizowany jest tylko przy współudziale zlecającego operatora i nas, bez trzeciego gracza, tj. zewnętrznego biura projektowego.

Jeśli operator nie dysponuje własnymi planistami, może skorzystać także z dodatkowej usługi, jaką jest planowanie sieci. Polega ona na takim zaplanowaniu instalacji kabli, aby przy minimalnych kosztach połączyć ze sobą wskazane adresy, a przy tym jak najefektywniej wykorzystać infrastrukturę Orange i do minimum ograniczyć formalności.

Nie ograniczamy usługi projektowania wyłącznie do własnej infrastruktury. Jeśli operator chce skorzystać z infrastruktury, której właścicielem jest inna firma, to projektant przygotuje odpowiedni projekt.

Operatorzy często korzystają na przykład ze słupów energetycznych, a zakłady energetyczne nie świadczą usługi projektowania na własnej infrastrukturze. Tymczasem my, wykonując projekt, uzyskamy dodatkowo od zakładu energetycznego warunki techniczne i pozytywną opinię do wykonanego projektu. Stanowi to podstawę do podpisania umowy dzierżawy słupów energetycznych.

Projekt budowlano-wykonawczy? Żaden problem

Często kanalizacja kablowa przebiega w pobliżu budynku, do którego operator chce dostarczyć swoje usługi. W takiej sytuacji, oprócz części wykonawczej projektu dotyczącego zaciągnięcia kabla w istniejącej kanalizacji, potrzebna jest także część budowlana, dotycząca infrastruktury nowo budowanej, np. na wykonanie brakującego odcinka przyłącza do budynku. Projektant z Orange w ramach opracowywania projektu, w razie potrzeby, dokona uzgodnień branżowych z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować operatora w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej, samorządowej, zarządami dróg, spółdzielniami itp. Wszystko to w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń i zgód od właściwych instytucji, na których terenie planowana jest rozbudowa sieci teletechnicznej.

Gotowy, przygotowany przez nas projekt budowlano-wykonawczy umożliwia legalne wybudowanie infrastruktury oraz jej zainwentaryzowanie geodezyjne.

Wszystko w terminie

Czas realizacji projektu jest ściśle określony i dopasowany do terminów zawartych w umowach dzierżawy infrastruktury. W przypadku projektów z wykorzystaniem obcej infrastruktury termin realizacji określany jest po uzgodnieniach z jej właścicielem. Czas dostarczenia projektu budowlano-wykonawczego, obejmującego swoim zakresem infrastrukturę różnego typu lub infrastrukturę różnych właścicieli, określany jest w trybie roboczym i komunikowany zlecającemu w zamówieniu.

Wygodne zamawianie przez POKO

Bardzo przydatne w sprawnej realizacji zamówień na dostęp do Kanalizacji kablowej, czy Słupów Orange jest skorzystanie z dostępu do Platformy Obsługi Klienta Operatora (POKO). Ten internetowy kanał obsługi zamówień dostępu do usług infrastrukturalnych, umożliwia także składanie zamówień na Projekty techniczne, w tym także w zakresie infrastruktury innych właścicieli.

Dzięki POKO Operator zyskuje wgląd w szczegółowe mapy z informacjami o dostępie do Kanalizacji kablowej i Słupów, a także korzysta z uproszczonych procesów dostarczania i obsługi usług hurtowych bez dokumentów papierowych.

Reasumując – zlecając nam wykonanie Projektu Technicznego można nie tylko przyśpieszyć proces uzyskania dostępu do usługi. Doświadczeni projektanci wykonają zarówno projekt w zakresie infrastruktury Orange Polska, jak i w zakresie istniejącej infrastruktury innych właścicieli oraz tej nowo budowanej.

Autor: Maciej Maciejewski

Najnowsze wpisy

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej

RCS – nowoczesny system komunikacji multimedialnej

Zalety i możliwości RCS - systemu łączącego najlepsze cechy wiadomości tekstowych i rozwiązań znanych z komunikatorów internetowych.

Dowiedz się więcej

Uprościliśmy dostęp operatorski do światłowodów Orange

Co warto wiedzieć o nowej ofercie ramowej na usługi BSA i LLU w technologii światłowodowej i miedzianej.

Dowiedz się więcej

Nowy standard pomiaru sieci FTTH

Redukcja zakresu i liczby pomiarów sieci FTTH, jako sposób na ograniczenie ich pracochłonności i kosztów wykonania.

Dowiedz się więcej