Jak uzyskać dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej? Zlecając projekt techniczny!

Projekt wykonawczy to niezbędny element, bez którego nie może obyć się uruchomienie usług dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów. Od tego komu zlecimy wykonanie projektu i jaka będzie jego jakość, zależy także czas uruchomienia dostępu do poszczególnych usług.

Najprościej zlecić projektowanie wydzierżawiającemu infrastrukturę, ograniczając cały proces tylko do dwóch graczy: dzierżawcy i wydzierżawiającego. Eliminujemy wtedy konieczność prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień z zewnętrzną firmą projektową.

Wartość dodana

Ma to znaczenie w przypadku wykonywania projektu technicznego dotyczącego infrastruktury Orange Polska. Wtedy cały proces dostępu do infrastruktury, wraz z etapem projektowania, realizowany jest tylko przy współudziale zlecającego operatora i nas, bez trzeciego gracza, tj. zewnętrznego biura projektowego.

Jeśli operator nie dysponuje własnymi planistami, może skorzystać także z dodatkowej usługi, jaką jest planowanie sieci. Polega ona na takim zaplanowaniu instalacji kabli, aby przy minimalnych kosztach połączyć ze sobą wskazane adresy, a przy tym jak najefektywniej wykorzystać infrastrukturę Orange i do minimum ograniczyć formalności.

Nie ograniczamy usługi projektowania wyłącznie do własnej infrastruktury. Jeśli operator chce skorzystać z infrastruktury, której właścicielem jest inna firma, to projektant przygotuje odpowiedni projekt.

Operatorzy często korzystają na przykład ze słupów energetycznych, a zakłady energetyczne nie świadczą usługi projektowania na własnej infrastrukturze. Tymczasem my, wykonując projekt, uzyskamy dodatkowo od zakładu energetycznego warunki techniczne i pozytywną opinię do wykonanego projektu. Stanowi to podstawę do podpisania umowy dzierżawy słupów energetycznych.

Projekt budowlano-wykonawczy? Żaden problem

Często kanalizacja kablowa przebiega w pobliżu budynku, do którego operator chce dostarczyć swoje usługi. W takiej sytuacji, oprócz części wykonawczej projektu dotyczącego zaciągnięcia kabla w istniejącej kanalizacji, potrzebna jest także część budowlana, dotycząca infrastruktury nowo budowanej, np. na wykonanie brakującego odcinka przyłącza do budynku. Projektant z Orange w ramach opracowywania projektu, w razie potrzeby, dokona uzgodnień branżowych z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa możemy reprezentować operatora w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej, samorządowej, zarządami dróg, spółdzielniami itp. Wszystko to w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń i zgód od właściwych instytucji, na których terenie planowana jest rozbudowa sieci teletechnicznej.

Gotowy, przygotowany przez nas projekt budowlano-wykonawczy umożliwia legalne wybudowanie infrastruktury oraz jej zainwentaryzowanie geodezyjne.

Wszystko w terminie

Czas realizacji projektu jest ściśle określony i dopasowany do terminów zawartych w umowach dzierżawy infrastruktury. W przypadku projektów z wykorzystaniem obcej infrastruktury termin realizacji określany jest po uzgodnieniach z jej właścicielem. Czas dostarczenia projektu budowlano-wykonawczego, obejmującego swoim zakresem infrastrukturę różnego typu lub infrastrukturę różnych właścicieli, określany jest w trybie roboczym i komunikowany zlecającemu w zamówieniu.

Wygodne zamawianie przez POKO

Bardzo przydatne w sprawnej realizacji zamówień na dostęp do Kanalizacji kablowej, czy Słupów Orange jest skorzystanie z dostępu do Platformy Obsługi Klienta Operatora (POKO). Ten internetowy kanał obsługi zamówień dostępu do usług infrastrukturalnych, umożliwia także składanie zamówień na Projekty techniczne, w tym także w zakresie infrastruktury innych właścicieli.

Dzięki POKO Operator zyskuje wgląd w szczegółowe mapy z informacjami o dostępie do Kanalizacji kablowej i Słupów, a także korzysta z uproszczonych procesów dostarczania i obsługi usług hurtowych bez dokumentów papierowych.

Reasumując – zlecając nam wykonanie Projektu Technicznego można nie tylko przyśpieszyć proces uzyskania dostępu do usługi. Doświadczeni projektanci wykonają zarówno projekt w zakresie infrastruktury Orange Polska, jak i w zakresie istniejącej infrastruktury innych właścicieli oraz tej nowo budowanej.

Autor: Maciej Maciejewski

Najnowsze wpisy

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej

RCS – nowoczesny system komunikacji multimedialnej

Zalety i możliwości RCS - systemu łączącego najlepsze cechy wiadomości tekstowych i rozwiązań znanych z komunikatorów internetowych.

Dowiedz się więcej