Projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli sztuka rozwiązywania problemów

Projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej to jakby nie było usługa konsultingowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów i dobieraniu odpowiednich rozwiązań. Zanim powstanie finalny projekt robimy rekonesans, planujemy i doradzamy najlepszy sposób „ugryzienia” zadania infrastrukturalnego.

Wejście operatora na nowy obszar: jak „ogarnąć” infrastrukturę?

Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: operator chce wejść z usługami na konkretny obszar lub dotrzeć do miejscowości czy osiedla (np. planowanego), gdzie nie ma jeszcze żadnej infrastruktury sieciowej. Owszem, w okolicy są różne obiekty: słupy, infrastruktura energetyczna, drogi, studzienki telekomunikacyjne, które potencjalnie, fragmentarycznie można wykorzystać. Jak to wszystko „ogarnąć”? Czy któreś z nich i w jakim stopniu da się wykorzystać do „podciągnięcia” sieci? Do kogo należą budynki i działki, z kim rozmawiać? Co już istnieje, a jakie obiekty czy przyłącza trzeba dopiero zaplanować i wykonać?

Można to wszystko próbować wyjaśniać samemu, ale można zlecić ekspertom. Wspólnie, w ramach konsultacji, ustalić najlepszy sposób działania w stosunku do rezultatu, który chce się osiągnąć. Zwłaszcza, że nie ma tu gotowych rozwiązań i scenariuszy. W niektórych projektach, które nie są realizowane pod presją czasu, liczy się optymalizacja kosztów. Wtedy, przykładowo, można wykorzystywać (jeśli jest dostępna) infrastrukturę energetyczną – może to być efektywne kosztowo, ale uzgodnienia i formalności, zdarza się, trwają miesiącami. Z kolei w przypadkach, gdy czas jest kluczowym czynnikiem, najlepszym rozwiązaniem będzie maksymalne wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, np. Orange (jeśli jest dostępna), która w naszych systemach jest dokładnie opisana, a projektowanie na niej postępuje szybko.

Gdy infrastruktury nie ma

Na etapie planowania sieci może się okazać, że infrastruktury na obszarze interesującym operatora po prostu nie ma. Jeżeli potrzebna jest fizyczna infrastruktura, to rozwiązania są oczywiście tylko dwa:

 • zaprojektowanie nowej infrastruktury na słupach,
 • rozwiązanie oparte o nowy kabel umieszczony w ziemi.

Koszty obu opcji są zróżnicowane. Położenie kabla w ziemi jest droższe i generuje, z uwagi na ciągłość linii, znacznie więcej formalności i uzgodnień (np. z właścicielami działek) niż w przypadku słupów.

Terminy wykonania projektów również mogą się znacząco różnić. Kluczowym czynnikiem jest podmiot trzeci – np. zakład energetyczny (jeśli wykorzystywane są słupy niskiego i średniego napięcia należące do zakładów energetycznych) lub właściciele działek (w przypadku kabli w ziemi).

Kiedy już ustalimy, co ma zostać zaprojektowane

Możesz nam zlecić dwa rodzaje projektów:

 • Budowlano-wykonawczy – jeśli planujesz inwestycje, wykonamy Projekt budowlano-wykonawczy, który dotyczy planowanej sieci telekomunikacyjnej, zazwyczaj łączącej istniejącą infrastrukturę z wskazanym miejscem. W ramach usługi dokonamy niezbędnych uzgodnień, zakupimy mapę do celów opiniodawczych i projektowych, złożymy wniosek o wypis z rejestru gruntów, a na bazie pełnomocnictwa pozyskamy niezbędne pozwolenia.
 • Wykonawczy – nie musisz szukać projektantów, pośredniczyć w uzgodnieniach. Gdy zlecisz nam realizację, otrzymasz gotowy projekt w kilka dni roboczych od przekazania zamówienia.

Dla porządku, przypomnijmy, co projektujemy (na infrastrukturze Orange i obcej):

 • projekty związane z dzierżawą powierzchni technicznej,
 • sieci telekomunikacyjne w istniejącej kanalizacji teletechnicznej,
 • infrastrukturę wewnątrzbudynkową,
 • sieci telekomunikacyjne na słupach (telekomunikacyjnych, energetycznych i gminnych).

Wykonujemy też projekty stricte budowlane, jeśli inwestycja wymaga takich prac.

Prosty proces:

Całość zadania jakim jest wykonanie projektu, ma u nas prostą ścieżkę realizacji.

 • Jeden punkt styku – na temat projektu rozmawiasz tylko z Orange.
 • Kompleksowość rozwiązań projektowych – zamawiamy mapy geodezyjne do celów opiniodawczych i projektowych, przygotowujemy wnioski do urzędów i Zarządów Dróg, dokonujemy uzgodnień ze spółdzielniami, administratorami, a także – w ramach Orange – z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Gotową dokumentację projektową przekazujemy w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Ciągłość obsługi przez Orange, z wykorzystaniem m.in. internetowej Platformy Obsługi Klienta-Operatora „POKO”, dla projektów na naszej infrastrukturze.
 • Szybki czas realizacji
 • Elastyczność cen – indywidualne stawki przy większych zamówieniach.
 • Wsparcie i projekty na infrastrukturę innych właścicieli – wykonujemy projekty na infrastrukturę obcą oraz łączące naszą infrastrukturę z obcą.
 • Kompetencje – projekty opracowywane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w telekomunikacji.
Infografika - budowa sieci telekomunikacyjnej z Orange

Projekty na infrastrukturze energetycznej

Tylko do czerwca 2022 roku zrealizowaliśmy 200 projektów technicznych na infrastrukturze największych dostawców energii takich jak: Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Energa, Enea.

Co ważne, wykonujemy także projekty budowlane w zakresie wykonywania przyłączy. Wiemy jak rozwiązywać, na etapie projektowania, takie wyzwania jak „wyjście” ze studzienki kanalizacyjnej na słup (np. w pasie drogowym) czy podłączenie do sieci umieszczonej na magistrali energetycznej wysokiego napięcia. Podwykonawcy wyposażeni w dobrej jakości projekt nie będą mieli problemów z realizacją prac.

O czym pamiętać?

Warunkiem skorzystania z naszych usług projektowania jest zawarcie Umowy na Projekty Techniczne. W niektórych przypadkach wystarczy „zwykła” umowa ramowa z Orange – musi ona być jednak stosunkowo nowa. Temat projektów budowlanych obejmuje swoim zakresem wersja nr 14. umowy ramowej, którą stosujemy od 2021 r.

Zobacz także:

Najnowsze wpisy

Źródła internetu operatorskiego

Internet operatorski bez tajemnic - czyli o dostępie z protokołem BGP lub bez BGP, platformach wymiany ruchu, źródłach treści (CDN).

Dowiedz się więcej

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej