Wirtualny OLT. Efektywna budowa sieci FTTH dzięki SDAN

Dzierżawa portów w urządzeniach OLT na styku lokalnej sieci pasywnej i aktywnej pozwala na alternatywny sposób rozbudowy sieci: bez skomplikowanych inwestycji budowlanych i konieczności utrzymywania pełnej infrastruktury własnej. Operator może skupić się rynku lokalnym, jego zapotrzebowaniu na usługi i rozwoju własnej oferty.

Ekspansja usług i rozbudowa sieci FTTX (światłowód punkt – wielopunkt) na poziomie ostatniej mili (czyli pętla lokalna i warstwa dosyłowa) to długotrwałe i kosztowne przedsięwzięcie. Wie o tym każdy operator, który mierzy się z tym wyzwaniem. Podłączanie nowych miejscowości, osiedli, budynków i indywidualnych klientów to z jednej strony biurokracja (pozwolenia budowlane, ustalenia z urzędami i administratorami budynków, itd.) z drugiej zaś wyzwania techniczne, takie jak instalacja sprzętu (np. splitterów światłowodowych), doprowadzenie światłowodu do indywidualnych odbiorców i zapewnienie serwisu oraz utrzymania urządzeń.

Operator rozbudowujący sieć ma pełne ręce roboty. Taką lokalną „pajęczynę”, czyli pętle lokalne i sieć dosyłową (pasywną sieć GPON – Gigabit Passive Optical Network) trzeba oczywiście podłączyć do sieci szkieletowej (aktywnej), by realizować transmisję z i do węzła głównego.

Połączenie to może zostać wybudowane lub wydzierżawione. Budowa we własnym zakresie to koszty realizacji inwestycji oraz późniejszego utrzymania i administrowania. Administrować jest czym: do połączenia sieci pasywnej z siecią teletransmisyjną i węzłem głównym potrzebna jest kolokacja. Miejsce, w którym umieszcza się kluczową infrastrukturę IT z zagwarantowaniem parametrów środowiskowych, ciągłości zasilania, monitoringiem oraz gwarancją bezpieczeństwa fizycznego, itd. Tą kluczową infrastrukturą na styku lokalnej sieci pasywnej i sieci szkieletowej są urządzenia OLT (Optical Line Termination). OLT „zbiera” transmisję danych z sieci pasywnej i wysyła ją do węzłów głównych, gdzie jest „dojście” do odpowiednich usług (np. Internet, IP TV czy VoIP).

Instalacja OLTa oznacza koszty. Urządzenia nie są tanie. Popularne OLTy obsługują do 4 kart, z których każda oferuje 16 portów. Każda z nich może obsłużyć do 16 gałęzi GPON, na których może być podłączonych do 64 użytkowników końcowych. Dołożenie kolejnej karty jest właściwie równoznaczne z kosztem urządzenia. Co zatem w sytuacji gdy myślimy rozwoju i ekspansji sieci, np. w nowych osiedlach wielorodzinnych? Koszty rosną wykładniczo, a zapotrzebowanie na kolejne urządzenia może pojawić się bardzo szybko. Warto pamiętać, że koszty generują nie tylko urządzenia OLT, ale także dzierżawa miejsca i utrzymanie techniczne.

Dzierżawa portów w wirtualnym OLT w całej Polsce

Ten problem rozwiązuje wynajęcie dostępu do urządzeń OLT i dzierżawa portów. Propozycja jest prosta: operator lokalny niech spokojnie zajmie się siecią lokalną. Jeśli chodzi o podłączenie do sieci szkieletowej, to Orange udostępnia urządzenia OLT, których operator nie musi kupować, ani przejmować się ich utrzymaniem i konserwacją. Dzięki temu operator lokalny może skupić się na sieci pasywnej GPON – części sieci, którą najlepiej zna. Urządzenia OLT są dla operatora transparentne w warstwie utrzymaniowej, ale też konfigurowalne zdalnie. Dzięki temu możliwa jest zmiana parametrów usług końcowych zgodnie z ofertą operatora. Na tym polega usługa Wirtualny OLT (vOLT). To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie komercyjna usługa na rynku operatorskim określona jako Software Defined Access Network.

Udostępnianie OLTa operatorom nazwane jest „wirtualnym” OLT, bo dostęp do niego i dzierżawa portów realizowane są wyłącznie w warstwie cyfrowej. Dzięki temu z jednego OLTa może korzystać kilku operatorów. Dzierżawa OLTa możliwa jest praktycznie w każdej z naszych ok. 3 tys. lokalizacji w kraju.

Warianty usługi, czyli co otrzymuje operator

Dostęp do zarządzania grupą dzierżawionych portów GPON odbywa się w ramach wydzielonego VLAN, przenoszonego pomiędzy danym OLT-em a routerem operatora, pełniącym funkcje BNG (port agregujący). W ramach usługi Wirtualny OLT można skorzystać z dwóch wariantów:

  • FAN-Sharing (FAN-S)
    Możliwość wykorzystania części OLTa, w postaci współdzielonych portów GPON, do których dołączasz swoją sieć pasywną. Urządzenie może być współdzielone pomiędzy kilkoma przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, z których każdy zarządza i sprawuje nadzór nad własną częścią przydzielonych portów GPON. Każdy operator ma dostęp do interfejsów systemu nadzoru (Kafka, REST API) w celu implementacji usług dostępowych w ramach dzierżawionej grupy portów GPON i udostępnionych zasobów logicznych (VLAN, profile). Jest to dostęp w ramach bezpiecznej sesji (HTTPs) z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatów.
  • BlackBox
    W tej opcji OLT nie jest współdzielony pomiędzy operatorów. W ramach dzierżawy otrzymujesz do pełnej dyspozycji urządzenie, które jest instalowane przez nas we wskazanej lokalizacji. Zapewniamy zasilanie urządzenia i jego techniczną obsługę w przypadku awarii. Administracja, monitoring i konfiguracja urządzenia są w całości realizowane przez Ciebie.

Podsumowując, Wirtualny OLT to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy chcesz budować swój zasięg sieci pasywnej, podłączyć nowych klientów, ale brakuje Ci własnej części aktywnej i transportowej. Klasyczny przypadek obszarów podmiejskich, wiejskich, małych miejscowości wokół większych aglomeracji. Dzierżawiąc OLTa nie ponosisz kosztów zakupu sprzętu i kolokacji, otrzymujesz przetestowane rozwiązanie sprzętowe i utrzymanie przetestowanych wersji oprogramowania. Nie potrzebujesz też własnych zasobów do utrzymania usługi i tej części infrastruktury (np. brak potrzeby interwencji terenowych). Jednym słowem – to się opłaca.

Autor: Radosław Turek

Najnowsze wpisy

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej

RCS – nowoczesny system komunikacji multimedialnej

Zalety i możliwości RCS - systemu łączącego najlepsze cechy wiadomości tekstowych i rozwiązań znanych z komunikatorów internetowych.

Dowiedz się więcej

Uprościliśmy dostęp operatorski do światłowodów Orange

Co warto wiedzieć o nowej ofercie ramowej na usługi BSA i LLU w technologii światłowodowej i miedzianej.

Dowiedz się więcej

Nowy standard pomiaru sieci FTTH

Redukcja zakresu i liczby pomiarów sieci FTTH, jako sposób na ograniczenie ich pracochłonności i kosztów wykonania.

Dowiedz się więcej