Wirtualny OLT. Efektywna budowa sieci FTTH dzięki SDAN

Dzierżawa portów w urządzeniach OLT na styku lokalnej sieci pasywnej i aktywnej pozwala na alternatywny sposób rozbudowy sieci: bez skomplikowanych inwestycji budowlanych i konieczności utrzymywania pełnej infrastruktury własnej. Operator może skupić się rynku lokalnym, jego zapotrzebowaniu na usługi i rozwoju własnej oferty.

Ekspansja usług i rozbudowa sieci FTTX (światłowód punkt – wielopunkt) na poziomie ostatniej mili (czyli pętla lokalna i warstwa dosyłowa) to długotrwałe i kosztowne przedsięwzięcie. Wie o tym każdy operator, który mierzy się z tym wyzwaniem. Podłączanie nowych miejscowości, osiedli, budynków i indywidualnych klientów to z jednej strony biurokracja (pozwolenia budowlane, ustalenia z urzędami i administratorami budynków, itd.) z drugiej zaś wyzwania techniczne, takie jak instalacja sprzętu (np. splitterów światłowodowych), doprowadzenie światłowodu do indywidualnych odbiorców i zapewnienie serwisu oraz utrzymania urządzeń.

Operator rozbudowujący sieć ma pełne ręce roboty. Taką lokalną „pajęczynę”, czyli pętle lokalne i sieć dosyłową (pasywną sieć GPON – Gigabit Passive Optical Network) trzeba oczywiście podłączyć do sieci szkieletowej (aktywnej), by realizować transmisję z i do węzła głównego.

Połączenie to może zostać wybudowane lub wydzierżawione. Budowa we własnym zakresie to koszty realizacji inwestycji oraz późniejszego utrzymania i administrowania. Administrować jest czym: do połączenia sieci pasywnej z siecią teletransmisyjną i węzłem głównym potrzebna jest kolokacja. Miejsce, w którym umieszcza się kluczową infrastrukturę IT z zagwarantowaniem parametrów środowiskowych, ciągłości zasilania, monitoringiem oraz gwarancją bezpieczeństwa fizycznego, itd. Tą kluczową infrastrukturą na styku lokalnej sieci pasywnej i sieci szkieletowej są urządzenia OLT (Optical Line Termination). OLT „zbiera” transmisję danych z sieci pasywnej i wysyła ją do węzłów głównych, gdzie jest „dojście” do odpowiednich usług (np. Internet, IP TV czy VoIP).

Instalacja OLTa oznacza koszty. Urządzenia nie są tanie. Popularne OLTy obsługują do 4 kart, z których każda oferuje 16 portów. Każda z nich może obsłużyć do 16 gałęzi GPON, na których może być podłączonych do 64 użytkowników końcowych. Dołożenie kolejnej karty jest właściwie równoznaczne z kosztem urządzenia. Co zatem w sytuacji gdy myślimy rozwoju i ekspansji sieci, np. w nowych osiedlach wielorodzinnych? Koszty rosną wykładniczo, a zapotrzebowanie na kolejne urządzenia może pojawić się bardzo szybko. Warto pamiętać, że koszty generują nie tylko urządzenia OLT, ale także dzierżawa miejsca i utrzymanie techniczne.

Dzierżawa portów w wirtualnym OLT w całej Polsce

Ten problem rozwiązuje wynajęcie dostępu do urządzeń OLT i dzierżawa portów. Propozycja jest prosta: operator lokalny niech spokojnie zajmie się siecią lokalną. Jeśli chodzi o podłączenie do sieci szkieletowej, to Orange udostępnia urządzenia OLT, których operator nie musi kupować, ani przejmować się ich utrzymaniem i konserwacją. Dzięki temu operator lokalny może skupić się na sieci pasywnej GPON – części sieci, którą najlepiej zna. Urządzenia OLT są dla operatora transparentne w warstwie utrzymaniowej, ale też konfigurowalne zdalnie. Dzięki temu możliwa jest zmiana parametrów usług końcowych zgodnie z ofertą operatora. Na tym polega usługa Wirtualny OLT (vOLT). To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie komercyjna usługa na rynku operatorskim określona jako Software Defined Access Network.

Udostępnianie OLTa operatorom nazwane jest „wirtualnym” OLT, bo dostęp do niego i dzierżawa portów realizowane są wyłącznie w warstwie cyfrowej. Dzięki temu z jednego OLTa może korzystać kilku operatorów. Dzierżawa OLTa możliwa jest praktycznie w każdej z naszych ok. 3 tys. lokalizacji w kraju.

Warianty usługi, czyli co otrzymuje operator

Dostęp do zarządzania grupą dzierżawionych portów GPON odbywa się w ramach wydzielonego VLAN, przenoszonego pomiędzy danym OLT-em a routerem operatora, pełniącym funkcje BNG (port agregujący). W ramach usługi Wirtualny OLT można skorzystać z dwóch wariantów:

  • FAN-Sharing (FAN-S)
    Możliwość wykorzystania części OLTa, w postaci współdzielonych portów GPON, do których dołączasz swoją sieć pasywną. Urządzenie może być współdzielone pomiędzy kilkoma przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, z których każdy zarządza i sprawuje nadzór nad własną częścią przydzielonych portów GPON. Każdy operator ma dostęp do interfejsów systemu nadzoru (Kafka, REST API) w celu implementacji usług dostępowych w ramach dzierżawionej grupy portów GPON i udostępnionych zasobów logicznych (VLAN, profile). Jest to dostęp w ramach bezpiecznej sesji (HTTPs) z uwierzytelnianiem za pomocą certyfikatów.
  • BlackBox
    W tej opcji OLT nie jest współdzielony pomiędzy operatorów. W ramach dzierżawy otrzymujesz do pełnej dyspozycji urządzenie, które jest instalowane przez nas we wskazanej lokalizacji. Zapewniamy zasilanie urządzenia i jego techniczną obsługę w przypadku awarii. Administracja, monitoring i konfiguracja urządzenia są w całości realizowane przez Ciebie.

Podsumowując, Wirtualny OLT to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy chcesz budować swój zasięg sieci pasywnej, podłączyć nowych klientów, ale brakuje Ci własnej części aktywnej i transportowej. Klasyczny przypadek obszarów podmiejskich, wiejskich, małych miejscowości wokół większych aglomeracji. Dzierżawiąc OLTa nie ponosisz kosztów zakupu sprzętu i kolokacji, otrzymujesz przetestowane rozwiązanie sprzętowe i utrzymanie przetestowanych wersji oprogramowania. Nie potrzebujesz też własnych zasobów do utrzymania usługi i tej części infrastruktury (np. brak potrzeby interwencji terenowych). Jednym słowem – to się opłaca.

Autor: Radosław Turek

Najnowsze wpisy

Źródła internetu operatorskiego

Internet operatorski bez tajemnic - czyli o dostępie z protokołem BGP lub bez BGP, platformach wymiany ruchu, źródłach treści (CDN).

Dowiedz się więcej

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej