Profilowanie użytkowników w POKO – czyli kto i co może zrobić na naszej platformie

Nadawanie ról w POKO to jeden z tematów budzących niezmiennie zainteresowanie operatorów korzystających z naszej platformy. Jak dodać nowego użytkownika? W jaki sposób nadać mu uprawnienia? Bądź też odwrotnie – jak edytować przyznane uprawnienia lub usunąć nieaktywne konto pracownika? Śpieszymy z odpowiedziami!

Na czym polega nadawanie ról w POKO

Nadawanie ról w POKO jest jedną z funkcji administratora konta. Może on przyznawać użytkownikom uprawnienia dostępu do poszczególnych czynności w procesie, np. zamówienia danej usługi. W ten sposób tworzony jest profil danego użytkownika. Każda nadana rola jest elementem profilu, który definiuje określony zakres czynności możliwy do wykonania. Jak to wygląda w praktyce?

Jako operator (administrator konta POKO) współpracujesz z podwykonawcą, któremu nadałeś uprawnienia do Wstępnej Weryfikacji Technicznej na mapie w POKO. Dzięki temu może on sprawdzić dostępność interesującego go odcinka kanalizacji kablowej. Pamiętaj jednak, że jeśli Wstępna Weryfikacja Techniczna będzie pozytywna, Twój podwykonawca nie będzie mógł złożyć zamówienia, ponieważ ta czynność nie mieści się w roli, którą mu nadałeś, jako administrator konta. Ostateczną decyzję o zamówieniu podejmie osoba, która ma uprawnienia nadane przez ciebie.

Nadawanie ról w POKO ma więc na celu m.in. uniknięcie sytuacji, gdy jakaś ważna decyzja w procesie, byłaby podjęta przez osoby do tego nieuprawnione. Więcej o rolach – ich rodzajach i przypisywaniu – piszemy w dalszej części. Zanim jednak przyznamy użytkownikowi dane uprawnienia, najpierw musimy go dodać do platformy.

Dodawanie nowego użytkownika

Nadanie nowego użytkownika można wykonać w kilku prostych krokach:

 • Zaloguj się do POKO i wybierz kafel ISI.
 • W zakładce „Administracja” wybierz opcję „Użytkownicy”.
 • Wybierz „Dodaj użytkownika”. Następnie wypełnij poszczególne pola formularza, określając poziom dostępu dla nowego konta (uwaga – jeśli dodajesz kolejnego użytkownika, na ekranie pojawi się lista aktualnych kont. W przypadku nowej organizacji lista będzie pusta).

Po wybraniu komendy „Dodaj użytkownika” ujrzysz formularz umożliwiający wprowadzenie szczegółowych danych nowego konta. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do jego poprawnego utworzenia.

Nadawanie ról i poziomy dostępu w praktyce

Kolejnym krokiem po utworzeniu konta użytkownika jest przypisanie mu odpowiedniej roli, czyli nadanie uprawnień dostępu do poszczególnych czynności w danym procesie.

Wyróżniamy 3 poziomy ról wraz z ich rodzajami możliwymi do przydzielenia użytkownikom POKO:

 • Poziom I  Role nadrzędne i role dostępu do POKO:
  • Dostęp do modułu usługi Kanalizacji Kablowej (KAN) Słupy (SOPL) lub Nadzory (INFROA2),
  • Dostęp do odczytu (read) lub zapisu (write) zadań swoich lub wszystkich użytkowników oraz dostęp dodanej grupy użytkowników.
 • Poziom II – Grupy użytkownika w POKO:
  • Tworzenie grup użytkowników oraz nadanie im odpowiednich uprawnień ograniczających/rozszerzających widok procesów/zadań dla użytkowników należących do określonej grupy.
 • Poziom III – Role szczegółowego dostępu do POKO:
  • Dostęp do konkretnego etapu procesu lub formularza do odczytu i/lub zapisu.

Szczegółowy wykaz uprawnień dla każdej z roli znajdziesz w instrukcji („Profilowanie dostępów użytkowników POKO”).

Jak proces nadawania roli wygląda w praktyce? Działanie to odbywa się poprzez przeniesienie odpowiedniej roli z prawej strony ekranu na lewą za pomocą przycisku „Dodaj”.

Po zapisaniu danych, nowy użytkownik widoczny jest na liście wszystkich kont.

Zmiana administratora POKO

A co w sytuacji, jeżeli chcesz zmienić administratora POKO? Wówczas musisz wypełnić i przesłać na skrzynkę mailową: POKO.testy.wnioski@orange.com dwa wnioski – jeden o likwidację dotychczasowego konta administratora i drugi o założenie nowego konta dla kolejnego administratora. „Wniosek o dostęp do POKO” znajdziesz na naszej stronie w sekcji dotyczącej platformy POKO. Ten sam formularz wniosku stosujemy zarówno w przypadku likwidacji, jak i założenia nowego konta. Na wniosku musisz wybrać właściwą opcję spośród dostępnych: Założenie konta/ Modyfikacja/Likwidacja konta.

Edycja uprawnień użytkowników i przypisanie profilu

Jeśli natomiast chcesz jedynie zmienić uprawnienia danego użytkownika, podobnie, jak w przypadku całkowitego usunięcia konta:

 • wskaż konto użytkownika, którego zmiany mają dotyczyć,
 • rozwiń pasek „Zmiana dla wybranych” i wybierz opcję „Edytuj ustawienia”,
 • kliknij „Ok”.

Tryb zmiany ustawień „Edytuj ustawienia” służy do zarządzania ustawieniami użytkowników do poszczególnych funkcjonalności systemu w ramach twojej organizacji.

Po pojawieniu się ekranu z danymi użytkownika i jego konfiguracją możesz przystąpić do edycji uprawnień użytkowników w zakresie ról dostępu do POKO.

Jeśli chcesz usunąć daną rolę nadaną użytkownikowi:

 • zaznacz daną rolę,
 • usuń ją za pomocą przycisku „Usuń”.

Jeśli chcesz dodać kolejną rolę danemu użytkownikowi:

 • zaznacz daną rolę,
 • przenieś ją za pomocą przycisku „Dodaj”.
Usunięcie konta użytkownika z POKO

Jak to czasem bywa – raz dodajemy użytkownika do POKO, a raz usuwamy jego konto. Jak to zrobić?

 • Wskaż użytkownika, którego konto chcesz usunąć z platformy.
 • Rozwiń pasek „Zmiana dla wybranych” i wybierz opcję „Usuń certyfikat”.
 • Kliknij „Ok”.

Komplet informacji na temat profilowania dostępów użytkowników w POKO w formie pliku dostępny jest na stronie POKO w sekcji „Dokumenty do pobrania”. Z tego samego miejsca można także pobrać pełną instrukcję korzystania z naszej platformy.

Raz na kwartał organizujemy również szkolenia, na których omawiamy określoną funkcjonalność platformy. Każdy operator może wziąć w nich udział po uprzednim zgłoszeniu na adres: POKO.Wdrożenia@orange.com lub do swojego opiekuna.

Autor: Magdalena Rybak

Najnowsze wpisy

Światłowód + 5G = Konwergentna sieć przyszłości

Czy 5G może zastąpić oferowane obecnie stacjonarne usługi internetowe? Czy raczej jest w stosunku do nich komplementarna?

Dowiedz się więcej

Źródła internetu operatorskiego

Internet operatorski bez tajemnic - czyli o dostępie z protokołem BGP lub bez BGP, platformach wymiany ruchu, źródłach treści (CDN).

Dowiedz się więcej

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej