Dyspozycja realizacji usługi – czyli jak skrócić proces zamówienia dostępu do infrastruktury

Skrócenie czasu obsługi i szybsze przystąpienie do prac instalacyjnych na infrastrukturze Orange. Formalności bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. To tylko wybrane korzyści wynikające z uproszczonego modelu obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów. Brzmi ciekawie? Sprawdź więc na czym dokładnie polega Dyspozycja realizacji usługi.

Według wyników badania przeprowadzonego na potrzeby raportu „What’s Up Wholesale?” coraz większa grupa operatorów ma świadomość potrzeby automatyzacji i upraszczania procesów w celu rozwoju firmy. Dlatego w Orange stale usprawniamy i upraszczamy procesy z zakresu współpracy międzyoperatorskiej, m.in. obsługi zamówień, zgłoszeń. Przykładem jest zmodyfikowany model obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów, wdrożony na Platformie Obsługi Klienta Operatora. Polega on na realizacji zamówień na daną relację z pominięciem etapu umowy szczegółowej, którą zastępuje oświadczenie (tzw. dyspozycja realizacji usługi).

Jedna dyspozycja wiele korzyści

Składając Dyspozycję przede wszystkim znacznie skracasz czas obsługi zamówienia. Wszystko odbywa się elektronicznie i na dodatek bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.

Na podstawie WT oraz Projektu technicznego, składasz Wniosek o Dyspozycję Realizacji Usługi. Wystarczy jeszcze wniosek o nadzór, który możesz zgłosić już następnego dnia po akceptacji Dyspozycji i tym samym możesz przystąpić do prac instalacyjnych zgodnie z ustalonym terminem. Dla większego komfortu zrezygnowaliśmy z potwierdzenia udostępnienia usługi protokołem zdawczo-odbiorczym.

Składając Dyspozycję masz pełen dostęp i pełną kontrolę nad wnioskiem. W jednym miejscu – czyli w POKO – znajdziesz komplet informacji, m.in.:

  • wysokość opłaty miesięcznej naliczonej zgodnie z zapisami Umowy ramowej oraz zamówieniem,
  • lokalizację i datę udostępnienia usługi.

Co więcej możesz także zarządzać dostępami do Dyspozycji dla użytkowników.

Umowa szczegółowa vs dyspozycja realizacji usługi

Dyspozycja realizacji usługi jest modelem alternatywnym do obowiązującego, który jest związany z Umową szczegółową. Jakie są więc różnice pomiędzy tymi procesami? Co powoduje, że złożenie zamówienia w modelu Dyspozycji znacznie skraca cały proces?

Początek ścieżki realizacji zamówienia w obu modelach przebiega w ten sam sposób:

  • zaczynasz od złożenia i weryfikacji Wstępnych Warunków Technicznych,
  • po akceptacji pre-WT, składasz zamówienie,
  • przeprowadzamy wywiad techniczny,
  • dostarczasz lub zamawiasz u nas projekt techniczny.

W tym momencie pojawiają się różnice między procesami.

W modelu z Umową szczegółową składasz wniosek o jej przygotowanie. Opracowana przez nas propozycja umowy trafia do Twojej akceptacji. Po zapoznaniu się z warunkami umowy i jej podpisaniu (o ile nie masz uwag) odsyłasz ją do podpisu przez Orange. W przypadku starszych wersji Umowy ramowej do tego procesu dodatkowo dochodzi obsługa PZO.

W uproszczonym modelu, zamiast powyższych kroków, składasz wniosek o Dyspozycję realizacji usługi dostępu do Kanalizacji kablowej lub Słupów. W odpowiedzi przygotowujemy komunikat elektroniczny, który zawiera najważniejsze parametry usługi, tj. adres początku i końca relacji, długość i średnicę kabla oraz wysokość opłaty. Wystarczy jego akceptacja (przez osobę, która posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych po stronie operatora). Po tym w POKO automatycznie jest generowany dokument w formie PDF z najważniejszymi parametrami komunikatu elektronicznego. Sama usługa jest udostępniania już następnego dnia po jej akceptacji.

Ostatnim krokiem – wspólnym dla obydwu ścieżek – jest wniosek o nadzór.

Rezultat – wyraźne uproszenie i skrócenie procesu obsługi zamówienia, a zatem możliwość szybszego przystąpienia do prac.

Jak skorzystać z usługi?

Dla większości operatorów, którzy korzystają już z naszych usług infrastrukturalnych i mają dostęp do POKO, przejście na model zamawiania w formie Dyspozycji realizacji usługi jest proste i oczywiście w pełni dobrowolne. Wiąże się jedynie z podpisaniem „Porozumienia regulującego nowy model i zasady obsługi zamówień w procesie uproszczonym z wyłączeniem Umowy szczegółowej”.

Dyspozycja zastępuje umowę szczegółową, ale oczywiście nie oznacza braku formalnych uzgodnień.

Realizacja zamówionej usługi odbywa się na zasadach wynikających z Umowy ramowej. To w niej są określone zarówno gwarancje dotrzymania terminów, jak i pozostałe zobowiązania. Przy czym po przejściu na model z Dyspozycją, usługa dostępu do Kanalizacji kablowej świadczona jest na czas nieokreślony.

Dla operatorów, którzy planują rozpoczęcie z nami współpracy niezbędne będzie:

  • podpisanie Umowy ramowej regulującej warunki współpracy w ramach dostępu do usługi Kanalizacji kablowej i Słupów,
  • uzyskanie dostępu na podstawie Porozumienia do interfejsu POKO, który służy wymianie informacji pomiędzy stronami poprzez autoryzowany dostęp,
  • zawarcie Porozumienia regulującego nowy model i zasady obsługi zamówień w procesie uproszczonym z wyłączeniem Umowy szczegółowej.

Jeśli chcesz skorzystać z nowego modelu, zapraszamy do kontaktu i podpisania Porozumienia.

Autor: Magdalena Rybak

Najnowsze wpisy

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej

RCS – nowoczesny system komunikacji multimedialnej

Zalety i możliwości RCS - systemu łączącego najlepsze cechy wiadomości tekstowych i rozwiązań znanych z komunikatorów internetowych.

Dowiedz się więcej

Uprościliśmy dostęp operatorski do światłowodów Orange

Co warto wiedzieć o nowej ofercie ramowej na usługi BSA i LLU w technologii światłowodowej i miedzianej.

Dowiedz się więcej

Nowy standard pomiaru sieci FTTH

Redukcja zakresu i liczby pomiarów sieci FTTH, jako sposób na ograniczenie ich pracochłonności i kosztów wykonania.

Dowiedz się więcej