Dyspozycja realizacji usługi – czyli jak skrócić proces zamówienia dostępu do infrastruktury

Skrócenie czasu obsługi i szybsze przystąpienie do prac instalacyjnych na infrastrukturze Orange. Formalności bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego. To tylko wybrane korzyści wynikające z uproszczonego modelu obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów. Brzmi ciekawie? Sprawdź więc na czym dokładnie polega Dyspozycja realizacji usługi.

Według wyników badania przeprowadzonego na potrzeby raportu „What’s Up Wholesale?” coraz większa grupa operatorów ma świadomość potrzeby automatyzacji i upraszczania procesów w celu rozwoju firmy. Dlatego w Orange stale usprawniamy i upraszczamy procesy z zakresu współpracy międzyoperatorskiej, m.in. obsługi zamówień, zgłoszeń. Przykładem jest zmodyfikowany model obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej i Słupów, wdrożony na Platformie Obsługi Klienta Operatora. Polega on na realizacji zamówień na daną relację z pominięciem etapu umowy szczegółowej, którą zastępuje oświadczenie (tzw. dyspozycja realizacji usługi).

Jedna dyspozycja wiele korzyści

Składając Dyspozycję przede wszystkim znacznie skracasz czas obsługi zamówienia. Wszystko odbywa się elektronicznie i na dodatek bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.

Na podstawie WT oraz Projektu technicznego, składasz Wniosek o Dyspozycję Realizacji Usługi. Wystarczy jeszcze wniosek o nadzór, który możesz zgłosić już następnego dnia po akceptacji Dyspozycji i tym samym możesz przystąpić do prac instalacyjnych zgodnie z ustalonym terminem. Dla większego komfortu zrezygnowaliśmy z potwierdzenia udostępnienia usługi protokołem zdawczo-odbiorczym.

Składając Dyspozycję masz pełen dostęp i pełną kontrolę nad wnioskiem. W jednym miejscu – czyli w POKO – znajdziesz komplet informacji, m.in.:

  • wysokość opłaty miesięcznej naliczonej zgodnie z zapisami Umowy ramowej oraz zamówieniem,
  • lokalizację i datę udostępnienia usługi.

Co więcej możesz także zarządzać dostępami do Dyspozycji dla użytkowników.

Umowa szczegółowa vs dyspozycja realizacji usługi

Dyspozycja realizacji usługi jest modelem alternatywnym do obowiązującego, który jest związany z Umową szczegółową. Jakie są więc różnice pomiędzy tymi procesami? Co powoduje, że złożenie zamówienia w modelu Dyspozycji znacznie skraca cały proces?

Początek ścieżki realizacji zamówienia w obu modelach przebiega w ten sam sposób:

  • zaczynasz od złożenia i weryfikacji Wstępnych Warunków Technicznych,
  • po akceptacji pre-WT, składasz zamówienie,
  • przeprowadzamy wywiad techniczny,
  • dostarczasz lub zamawiasz u nas projekt techniczny.

W tym momencie pojawiają się różnice między procesami.

W modelu z Umową szczegółową składasz wniosek o jej przygotowanie. Opracowana przez nas propozycja umowy trafia do Twojej akceptacji. Po zapoznaniu się z warunkami umowy i jej podpisaniu (o ile nie masz uwag) odsyłasz ją do podpisu przez Orange. W przypadku starszych wersji Umowy ramowej do tego procesu dodatkowo dochodzi obsługa PZO.

W uproszczonym modelu, zamiast powyższych kroków, składasz wniosek o Dyspozycję realizacji usługi dostępu do Kanalizacji kablowej lub Słupów. W odpowiedzi przygotowujemy komunikat elektroniczny, który zawiera najważniejsze parametry usługi, tj. adres początku i końca relacji, długość i średnicę kabla oraz wysokość opłaty. Wystarczy jego akceptacja (przez osobę, która posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych po stronie operatora). Po tym w POKO automatycznie jest generowany dokument w formie PDF z najważniejszymi parametrami komunikatu elektronicznego. Sama usługa jest udostępniania już następnego dnia po jej akceptacji.

Ostatnim krokiem – wspólnym dla obydwu ścieżek – jest wniosek o nadzór.

Rezultat – wyraźne uproszenie i skrócenie procesu obsługi zamówienia, a zatem możliwość szybszego przystąpienia do prac.

Jak skorzystać z usługi?

Dla większości operatorów, którzy korzystają już z naszych usług infrastrukturalnych i mają dostęp do POKO, przejście na model zamawiania w formie Dyspozycji realizacji usługi jest proste i oczywiście w pełni dobrowolne. Wiąże się jedynie z podpisaniem „Porozumienia regulującego nowy model i zasady obsługi zamówień w procesie uproszczonym z wyłączeniem Umowy szczegółowej”.

Dyspozycja zastępuje umowę szczegółową, ale oczywiście nie oznacza braku formalnych uzgodnień.

Realizacja zamówionej usługi odbywa się na zasadach wynikających z Umowy ramowej. To w niej są określone zarówno gwarancje dotrzymania terminów, jak i pozostałe zobowiązania. Przy czym po przejściu na model z Dyspozycją, usługa dostępu do Kanalizacji kablowej świadczona jest na czas nieokreślony.

Dla operatorów, którzy planują rozpoczęcie z nami współpracy niezbędne będzie:

  • podpisanie Umowy ramowej regulującej warunki współpracy w ramach dostępu do usługi Kanalizacji kablowej i Słupów,
  • uzyskanie dostępu na podstawie Porozumienia do interfejsu POKO, który służy wymianie informacji pomiędzy stronami poprzez autoryzowany dostęp,
  • zawarcie Porozumienia regulującego nowy model i zasady obsługi zamówień w procesie uproszczonym z wyłączeniem Umowy szczegółowej.

Jeśli chcesz skorzystać z nowego modelu, zapraszamy do kontaktu i podpisania Porozumienia.

Autor: Magdalena Rybak

Najnowsze wpisy

Źródła internetu operatorskiego

Internet operatorski bez tajemnic - czyli o dostępie z protokołem BGP lub bez BGP, platformach wymiany ruchu, źródłach treści (CDN).

Dowiedz się więcej

Gotowi na KSeF – czyli e-faktura za usługi hurtowe w Orange

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur zostało przełożone na późniejszy czas, ale już teraz warto korzystać z e-faktury.

Dowiedz się więcej

Jak obniżyć koszty projektowania sieci światłowodowej? Poznaj sprytny sposób podejścia do realizacji projektów technicznych

Budować czy dzierżawić? Niezależnie od tego, jak odpowiesz sobie na to pytanie, nie obejdzie się bez projektu technicznego. Poznaj nasze podejście.

Dowiedz się więcej

POSH – czyli portal do składania i obsługi zamówień BSA na sieci FTTH

Zapoznaj się z możliwościami naszej platformy obsługi zamówień oraz zarządzania usługami BSA na światłowodzie.

Dowiedz się więcej